Sebacil EC 50% x 250 ml

Sebacil EC 50% x 250 ml – Concentrat emulsionabil pentru suine, ovine si caini in combaterea agenţilor cauzali ai râiei, păduchilor malofagi sau hematofagi, muşte si căpuşe.nCompoziţiennSubstanţă activă: Foxim 500 mg/ml;nExcipienţi: N-butanol.nnIndicaţiinnSuine, câine: Pentru combaterea agenţilor cauzali ai râiei (Psoroptes, Sarcoptes şi Chorioptes), păduchilor malofagi sau hematofagi, muşte, căpuşe.nOvine: Pentru combaterea agenţilor cauzali ai râiei (Psoroptes, Sarcoptes şi Chorioptes), păduchilor malofagi sau hematofagi, păduchilor de ovine, muşte, căpuşe şi larvelor de insecte prezente în plăgi.nnContraindicaţiinUtilizarea Sebacil 50% EC nu este permisă la animalele în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.nReacţii adversennNu sunt de aşteptat dacă este utilizată doza menţionată în prospect.nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSpecii ţintă Suine, ovine, câine.nPosologie pentru fiecare specie, căi de administrare şi mod de administrarennCalea de administrare: Aplicare externă. Spălare, pulverizare, îmbăiere.nSebacil 50% EC trebuie să fie diluat înainte de utilizare.nnRecomandări privind administrarea corectănTratamentul prin spălare şi prin pulverizare:na) păduchi malofagi sau hematofagi, păduchi de ovine, muşte, căpuşe şi larvelor de insecte prezente în plăgi:nUn singur tratament: 10 ml Sebacil 50% EC adăugaţi la 10 l de apă.nb) agenţii cauzali ai râiei Psoroptes, Sarcoptes şi Chorioptes:nDouă tratamente la un interval de 7 zile. 10 ml Sebacil 50% EC adăugaţi la 10 l de apă. În infestări severe cu râie, concentraţia de Sebacil 50% EC este necesar să fie dublată, de exemplu 20 ml Sebacil 50% EC la 10 l de apă.nTratament prin spălare: tratamentul prin spălare este recomandat în special pentru animale individual. Spălarea se face cu un burete, având grijă ca întreg corpul animalului să fie umezit.nTratament prin pulverizare: se pot utiliza orice tip de instrumente pentru pulverizare. Când se pulverizează trebuie să se acorde atenţie ca presiunea să nu scadă sub 6 bari (5 atmosfere). Corpul animalului este necesar să fie complet umed cu o atenţie mai mare asupra regiunilor din jurul urechilor, între picioare, uger şi sub coadă.nCantităţile de emulsie necesare pentru pulverizare, de exemplu:nnsuine: aproximativ 0.5 – 1 litru;novine: aproximativ 2 – 3 litri.nnTratamentul râiei la ovine prin îmbăiere:nCantitatea de apă necesara va fi calculată cu exactitate.na) Încărcătura iniţială: la 1000 l de apă se adaugă 1 l de Sebacil 50% EC . După o pre-diluţie în 10 – 20 l apă, a cantităţii necesare de Sebacil 50% EC , aceasta este adăugată în restul de apă asigurând un amestec corespunzător. Reîmprospătarea se face după ce s -a pierdut 10 până la 20 % din apa de îmbăiere.nb) Reîmprospătarea: deoarece este nevoie de o cantitate mai mică de lichid o diluţie mai mică este necesară, de exemplu adăugaţi 200 ml Sebacil 50% EC la 100 l apă. După o pre-diluţie în 10 – 20 l apă se adaugă în restul de apă asigurând un amestec corespunzător. Tratamentul prin îmbăiere: consumul de lichid pe ovină este dependent de lungimea lânii şi timpul de scurgere. Având la baza un consum mediu de 3.5 l pe animal şi la un volum al bazinului de 1000 l, reîmprospătarea trebuie să se facă după ce 30 – 60 animale au fost scufundate.nA nu se păstra soluţia mai mult de 3 zile consecutiv. Altfel soluţia trebuie să fie schimbată.nInstrucţiuni pentru tratamentul râiei:nToate animalele din turmă trebuie să fie tratate. Animalele vor fi scufundate complet şi ţinute în baie pentru aproximativ 1/2 minut. Capetele vor fi scufundate de două ori. Posibile surse de re-infestare, de exemplu adăpostul, gardul de împrejmuire şi alte instrumente este necesar sa fie de asemenea pulverizate.nTimp de aşteptarennSuine, ţesuturi comestibile: 28 de zile.nOvine, ţesuturi comestibile: 28 de zile.nLapte: utilizarea Sebacil 50% EC nu este permisă la animalele în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.nnPrecauţii speciale pentru depozitarennA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nA nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.nA nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă {EXP}.nPerioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.nA se prepara soluţia apoasă înainte de utilizare. A nu se păstra soluţia apoasă mai mult de 2 zile consecutiv.nnAtenţionări specialenPrecauţii speciale pentru utilizare la animalennSebacil 50% EC nu trebuie administrat împreună cu alţi inhibitori de colinesterază. Relaxanţi musculari de tip succinilcolină nu trebuie să fie administraţi zece zile înainte sau zece zile după tratamentul cu Sebacil 50% EC .nÎn cazuri de otrăvire, ca şi la alte organofosforice au fost observate următoarele simptome ca salivaţie, nistagmus, diaree, bradicardie, tremurături musculare, ataxie, spasme, convulsii şi comă determinată de epuizare respiratorie. Solicitaţi ajutorul medicului imediat şi arătaţi eticheta produsului.nTratamentul constă din combaterea simptomelor şi administrarea antidotului, atropină (doza de bază: de la 0.1 mg/kg iv. sau im.). Doza va fi modificată în funcţie de individ şi de severitatea simptomelor. Reactivatori ai colinesterazei pot fi administraţi după atropinizare.nnDoza (sulfat de atropină):nnOm: 0.2 – 0.5 ml,nSuine şi ovine: 2.0 – 5.0 ml.nnDacă este necesar repetaţi după 15 -30 minute.nPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennPurtaţi mânuşi de cauciuc, haine de lucru (salopetă), cizme de cauciuc şi masca pentru faţă când manipulaţi concentratul. A n u se inhala vapori.nEvitaţi contactul direct al produsului şi a emulsiei preparate cu pielea şi ochii.nÎn caz de vărsare accidentală pe piele se spală cu apă şi săpun.nÎn caz de vărsare accidentală în ochi se spală cu multă apă.nFolosiţi mănuşi de protecţie (mănuşi de unică folosinţă din nitril), haine de protecţie (Echipament cu mânecă lungă, pantaloni lungi, ghete şi şorţ rezistent la apă) ochelari de protecţie în timpul utilizării produsului.nA nu se inhala produsul pulverizat.nUtilizaţi produsul într-o zonă bine ventilate sau într-un spaţiu bine ventilat în cazul grajdurilor.nA nu se pulveriza împotriva vântului.nA nu se pulveriza în prezenţa persoanelor neprotejate.nDupă părăsirea zonei de lucru se spală pe mâini şi pielea expusă cu apă şi săpun.nA nu se bea, mânca sau de fuma, atunci când utilizaţi produsul.nA nu se păstra lângă hrană pentru animale, furaje sau băuturi.nnPrecauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilornnOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.nProdusul concentrat sau emulsia preparată nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice. Flacoanele goale şi materiale de ambalaj vor fi eliminate în conformitate cu cerinţele locale.nnDezactivarea soluţiei ( soluţie de lucru 1%) după tratamentul prin îmbăiere:nAdăugaţi 1 kg de var stins la 100 l de soluţie (soluţia 1% care a fost pregătită). Pentru a reacţiona soluţia alcalină are nevoie de 96 de ore (pentru a scădea concentraţia de foxim la 0,2%) apoi soluţia poate fi amestecată cu dejecţii.nCând se răspândesc pe terenurile agricole, dejecţiile provenite de la animalele tratate o distanţă de siguranţă de 10 de metri faţă de apele de suprafaţă trebuie să fie păstrată pentru a evita expunerea mediul acvatic la acest produs.

SKU: 7683 Categorie: Etichete: ,

Sebacil EC 50% x 250 ml

Sebacil EC 50% x 250 ml – Concentrat emulsionabil pentru suine, ovine si caini in combaterea agenţilor cauzali ai râiei, păduchilor malofagi sau hematofagi, muşte si căpuşe.nCompoziţiennSubstanţă activă: Foxim 500 mg/ml;nExcipienţi: N-butanol.nnIndicaţiinnSuine, câine: Pentru combaterea agenţilor cauzali ai râiei (Psoroptes, Sarcoptes şi Chorioptes), păduchilor malofagi sau hematofagi, muşte, căpuşe.nOvine: Pentru combaterea agenţilor cauzali ai râiei (Psoroptes, Sarcoptes şi Chorioptes), păduchilor malofagi sau hematofagi, păduchilor de ovine, muşte, căpuşe şi larvelor de insecte prezente în plăgi.nnContraindicaţiinUtilizarea Sebacil 50% EC nu este permisă la animalele în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.nReacţii adversennNu sunt de aşteptat dacă este utilizată doza menţionată în prospect.nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSpecii ţintă Suine, ovine, câine.nPosologie pentru fiecare specie, căi de administrare şi mod de administrarennCalea de administrare: Aplicare externă. Spălare, pulverizare, îmbăiere.nSebacil 50% EC trebuie să fie diluat înainte de utilizare.nnRecomandări privind administrarea corectănTratamentul prin spălare şi prin pulverizare:na) păduchi malofagi sau hematofagi, păduchi de ovine, muşte, căpuşe şi larvelor de insecte prezente în plăgi:nUn singur tratament: 10 ml Sebacil 50% EC adăugaţi la 10 l de apă.nb) agenţii cauzali ai râiei Psoroptes, Sarcoptes şi Chorioptes:nDouă tratamente la un interval de 7 zile. 10 ml Sebacil 50% EC adăugaţi la 10 l de apă. În infestări severe cu râie, concentraţia de Sebacil 50% EC este necesar să fie dublată, de exemplu 20 ml Sebacil 50% EC la 10 l de apă.nTratament prin spălare: tratamentul prin spălare este recomandat în special pentru animale individual. Spălarea se face cu un burete, având grijă ca întreg corpul animalului să fie umezit.nTratament prin pulverizare: se pot utiliza orice tip de instrumente pentru pulverizare. Când se pulverizează trebuie să se acorde atenţie ca presiunea să nu scadă sub 6 bari (5 atmosfere). Corpul animalului este necesar să fie complet umed cu o atenţie mai mare asupra regiunilor din jurul urechilor, între picioare, uger şi sub coadă.nCantităţile de emulsie necesare pentru pulverizare, de exemplu:nnsuine: aproximativ 0.5 – 1 litru;novine: aproximativ 2 – 3 litri.nnTratamentul râiei la ovine prin îmbăiere:nCantitatea de apă necesara va fi calculată cu exactitate.na) Încărcătura iniţială: la 1000 l de apă se adaugă 1 l de Sebacil 50% EC . După o pre-diluţie în 10 – 20 l apă, a cantităţii necesare de Sebacil 50% EC , aceasta este adăugată în restul de apă asigurând un amestec corespunzător. Reîmprospătarea se face după ce s -a pierdut 10 până la 20 % din apa de îmbăiere.nb) Reîmprospătarea: deoarece este nevoie de o cantitate mai mică de lichid o diluţie mai mică este necesară, de exemplu adăugaţi 200 ml Sebacil 50% EC la 100 l apă. După o pre-diluţie în 10 – 20 l apă se adaugă în restul de apă asigurând un amestec corespunzător. Tratamentul prin îmbăiere: consumul de lichid pe ovină este dependent de lungimea lânii şi timpul de scurgere. Având la baza un consum mediu de 3.5 l pe animal şi la un volum al bazinului de 1000 l, reîmprospătarea trebuie să se facă după ce 30 – 60 animale au fost scufundate.nA nu se păstra soluţia mai mult de 3 zile consecutiv. Altfel soluţia trebuie să fie schimbată.nInstrucţiuni pentru tratamentul râiei:nToate animalele din turmă trebuie să fie tratate. Animalele vor fi scufundate complet şi ţinute în baie pentru aproximativ 1/2 minut. Capetele vor fi scufundate de două ori. Posibile surse de re-infestare, de exemplu adăpostul, gardul de împrejmuire şi alte instrumente este necesar sa fie de asemenea pulverizate.nTimp de aşteptarennSuine, ţesuturi comestibile: 28 de zile.nOvine, ţesuturi comestibile: 28 de zile.nLapte: utilizarea Sebacil 50% EC nu este permisă la animalele în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.nnPrecauţii speciale pentru depozitarennA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nA nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.nA nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă {EXP}.nPerioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.nA se prepara soluţia apoasă înainte de utilizare. A nu se păstra soluţia apoasă mai mult de 2 zile consecutiv.nnAtenţionări specialenPrecauţii speciale pentru utilizare la animalennSebacil 50% EC nu trebuie administrat împreună cu alţi inhibitori de colinesterază. Relaxanţi musculari de tip succinilcolină nu trebuie să fie administraţi zece zile înainte sau zece zile după tratamentul cu Sebacil 50% EC .nÎn cazuri de otrăvire, ca şi la alte organofosforice au fost observate următoarele simptome ca salivaţie, nistagmus, diaree, bradicardie, tremurături musculare, ataxie, spasme, convulsii şi comă determinată de epuizare respiratorie. Solicitaţi ajutorul medicului imediat şi arătaţi eticheta produsului.nTratamentul constă din combaterea simptomelor şi administrarea antidotului, atropină (doza de bază: de la 0.1 mg/kg iv. sau im.). Doza va fi modificată în funcţie de individ şi de severitatea simptomelor. Reactivatori ai colinesterazei pot fi administraţi după atropinizare.nnDoza (sulfat de atropină):nnOm: 0.2 – 0.5 ml,nSuine şi ovine: 2.0 – 5.0 ml.nnDacă este necesar repetaţi după 15 -30 minute.nPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennPurtaţi mânuşi de cauciuc, haine de lucru (salopetă), cizme de cauciuc şi masca pentru faţă când manipulaţi concentratul. A n u se inhala vapori.nEvitaţi contactul direct al produsului şi a emulsiei preparate cu pielea şi ochii.nÎn caz de vărsare accidentală pe piele se spală cu apă şi săpun.nÎn caz de vărsare accidentală în ochi se spală cu multă apă.nFolosiţi mănuşi de protecţie (mănuşi de unică folosinţă din nitril), haine de protecţie (Echipament cu mânecă lungă, pantaloni lungi, ghete şi şorţ rezistent la apă) ochelari de protecţie în timpul utilizării produsului.nA nu se inhala produsul pulverizat.nUtilizaţi produsul într-o zonă bine ventilate sau într-un spaţiu bine ventilat în cazul grajdurilor.nA nu se pulveriza împotriva vântului.nA nu se pulveriza în prezenţa persoanelor neprotejate.nDupă părăsirea zonei de lucru se spală pe mâini şi pielea expusă cu apă şi săpun.nA nu se bea, mânca sau de fuma, atunci când utilizaţi produsul.nA nu se păstra lângă hrană pentru animale, furaje sau băuturi.nnPrecauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilornnOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.nProdusul concentrat sau emulsia preparată nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice. Flacoanele goale şi materiale de ambalaj vor fi eliminate în conformitate cu cerinţele locale.nnDezactivarea soluţiei ( soluţie de lucru 1%) după tratamentul prin îmbăiere:nAdăugaţi 1 kg de var stins la 100 l de soluţie (soluţia 1% care a fost pregătită). Pentru a reacţiona soluţia alcalină are nevoie de 96 de ore (pentru a scădea concentraţia de foxim la 0,2%) apoi soluţia poate fi amestecată cu dejecţii.nCând se răspândesc pe terenurile agricole, dejecţiile provenite de la animalele tratate o distanţă de siguranţă de 10 de metri faţă de apele de suprafaţă trebuie să fie păstrată pentru a evita expunerea mediul acvatic la acest produs.

Aici Online Sebacil EC 50% x 250 ml

Metode de plata
1. Plata in numerar/ramburs la livrarea/ridicarea coletului daca alegi livrarea prin curier sau ridicarea personala de la sediul nostru.

2. Plata online prin card bancar, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.

3. Ordin de plata, livrarea se va face numai dupa confirmarea platii (aparitia in sistemul bancar a platii).

Livrare

Valoare comandă

Cost livrare

< 99 RON

în funcție de greutate

> 99 RON

GRATUIT**

Luni – Vineri: 900 – 1700

2 – 4 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii

Livrările sunt efectuate exclusiv prin curierat rapid.

** Comenzile sunt livrate gratuit în următoarele condiții de valoare și greutate:

Comenzi între 99 – 200 RON (în limita a 16 kg)

Comenzi între 200 – 400 RON (în limita a 32 kg)

Comenzi peste 400 RON (în limita a 64 kg)

În cazul în care comenzile nu se încadrează în condițiile de livrare gratuită ca urmare a depășirii greutății limită, se vor aplica taxele de curierat aferente. Acestea se vor afișa automat înainte de plasarea comenzii.

Pentru livrările efectuate prin servicii de curierat, termenele de livrare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada COVID-19 sau sarbatori precum Black Friday, Sărbători de Crăciun, de Paște, etc.

Garanție produse:

Garanție în funcție de producător.

Retur Sebacil EC 50% x 250 ml

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

acest site nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru comercializare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Brand

Scroll to Top