Procox Suspensie Orala 7.5 ml

Procox Suspensie Orala 7.5 ml – Suspensie orală pentru câini în cazul suspectării sau demonstrării infestărilor parazitare mixte determinate de viermi rotunzi şi coccidii.nDECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE nnSubstanţe active: Procox conţine 0,9 mg/ml emodepsid şi 18 mg/ml toltrazuril.nExcipienţi: 0,9 mg/ml butilhidroxitoluen (E321; antioxidant), 0,7 mg/ml acid sorbic (E200; conservant)nnINDICAŢII nPentru câini, în cazul suspectării sau demonstrării infestărilor parazitare mixte determinate de viermi rotunzi şi coccidii ale următoarelor specii:nViermi rotunzi (Nematode):nnToxocara canis (adult matur, adult imatur, L4)nUncinaria stenocephala (adult matur)nAncylostoma caninum (adult matur)nnCoccidii:nnIsospora ohioensis complexnIsospora canis nnTratamentul reduce răspândirea infestării cu Isospora dar nu va fi eficient împotriva simptomelor la animalele deja infestate.nCONTRAINDICAŢII nNu se utilizează la câini/căţei care au vârsta sub 2 săptămâni sau cu greutate mai mică de 0,4 kg. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.nREACŢII ADVERSE nnPot apărea disfuncţii slabe şi tranzitorii ale tractului digestiv (de ex. vărsături sau diaree).nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSPECII ŢINTĂ CâininPOSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE nPentru utilizare pe cale orală la câini, de la vârsta de 2 săptămâni şi cu o greutate de cel puţin 0,4 kg.nA se agita înainte de utilizare.nDozare şi schema de tratament nDoza minimă recomandată este de 0,5 ml/kg greutate corporală, echivalent cu 0,45 mg emodepsid / kg greutate corporală şi 9 mg toltrazuril / kg greutate corporală.nDozele recomandate sunt precizate în tabelul de mai jos:nnnnnGreutate n[kg] nnnDoza [ml] nnnnn0,4nnn0,2nnnnn> 0,4 – 0,6*nnn0,3nnnnn> 0,6 – 0,8nnn0,4nnnnn> 0,8 – 1,0nnn0,5nnnnn> 1,0 – 1,2nnn0,6nnnnn> 1,2 – 1,4nnn0,7nnnnn> 1,4 – 1,6nnn0,8nnnnn> 1,6 – 1,8nnn0,9nnnnn> 1,8 – 2,0nnn1,0nnnnn> 2,0 – 2,2nnn1,1nnnnn> 2,2 – 2,4nnn1,2nnnnn> 2,4 – 2,6nnn1,3nnnnn> 2,6 – 2,8nnn1,4nnnnn> 2,8 – 3,0nnn1,5nnnnn> 3,0 – 3,2nnn1,6nnnnn> 3,2 – 3,4nnn1,7nnnnn> 3,4 – 3,6nnn1,8nnnnn> 3,6 – 3,8nnn1,9nnnnn> 3,8 – 4,0nnn2,0nnnnn> 4 – 5nnn2,5nnnnn> 5 – 6nnn3,0nnnnn> 6 – 7nnn3,5nnnnn> 7 – 8nnn4,0nnnnn> 8 – 9nnn4,5nnnnn> 9 – 10nnn5,0nnnnn> 10 kg:nContinuaţi cu o doză de 0,5 ml / kg greutatencorporalănnnnn n* = mai mult de 0,4 şi până la 0,6 kgnUn tratament este în general suficient pentru a reduce dispersia de oochişti de Isospora. Repetarea tratamentului este indicată doar dacă infestarea mixtă cu coccidii şi nematode este suspectată (de medicul veterinar) sau demonstrată.nRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ n1. A se agita înainte de utilizare.n2. Deşurubaţi capacul. Luaţi o seringă standard de unică folosinţă, cu vârf Luer, pentru fiecare tratament. Pentru a se asigura o dozare exactă, în cazul câinilor cu greutate corporală până la 4 kg, utilizaţi o seringă gradată cu gradaţii de 0,1 ml. Pentru câinii cu greutate corporală mai mare de 4 kg, utilizaţi o seringă gradată cu gradaţii de 0,5 ml. Împingeţi vârful seringii ferm în deschiderea flaconului.n3. Apoi, întoarceţi flaconul şi extrageţi volumul necesar de suspensie. Întoarceţi flaconul înapoi în poziţie verticală, înainte de a scoate seringa. După utilizare, înşurubaţi capacul.n4. Administraţi Procox în cavitatea bucală a câinelui. Aruncaţi seringa după utilizare (deoarece nu este posibil să fie curăţată).nTIMP DE AŞTEPTARE Nu este cazul.nPRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE nnA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nA nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă şi flacon (EXP.)nPerioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului:10 săptămâni. Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.nnATENŢIONĂRI SPECIALE nPrecauţii speciale pentru utilizare la animale.nnTratamentul reduce răspândirea infestării cu Isospora dar nu va fi eficient împotriva simptomelor (de exemplu: diaree) la animalele deja infestate. Tratament suplimentar (efectuat de un medic veterinar) este necesar la animale cu diaree.nEste important să fie aplicate măsurile de igienă, asigurarea unui mediu cât mai uscat şi curat posibil pentru a se reduce riscul reinfestărilor din mediul înconjurător.nOochiştii de Isospora sunt rezistenţi la mulţi dezinfectanţi şi pot supravieţui în mediul înconjurător perioade lungi de timp. Eliminarea rapidă a fecalelor (în 12 ore) reduce riscul de transmitere a infestării. Toţi câinii din cadrul grupului care prezintă riscul de infestare vor fi trataţi în acelaşi timp.nSiguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei la câini. Utilizarea la căţele în perioada de gestaţie şi la căţele în primele două săptămâni de lactaţie de aceea nu este recomandată.nExperienţa este limitată în ceea ce priveşte utilizarea produsului la câini debili sau câini cu disfuncţii renale şi hepatice. Vă rugăm să spuneţi medicului veterinar dacă câinele dumneavoastră are una dintre aceste probleme.nToleranţa la Procox a căţeilor din rasa Collie şi rasele înrudite nu a fost investigată şi de aceea utilizarea acestui produs medicinal veterinar la astfel de căţei nu este recomandată.nCa şi în cazul altor produse antiparazitare, utilizarea frecventă şi de lungă durată a antihelminticelor sau antiprotozoarelor poate conduce la dezvoltarea rezistenţei. Un regim de tratament adecvat stabilit de un medic veterinar, va asigura combaterea adecvată a paraziţilor şi va reduce probabilitatea dezvoltării rezistenţei.nnPrecauţii pentru utilizator:nnNu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul manipulării acestui produs medicinal veterinar. Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.nDacă produsul ajunge accidental pe piele, spălaţi imediat cu apă şi săpun.nDacă acest produs medicinal veterinar ajunge accidental în ochi, spălaţi ochii cu multă apă.nÎn caz de ingestie accidentală, în special în cazul copiilor, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ nOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice.nAlte informaţii pentru medicul veterinar:nnEmodepsidul poate interacţiona cu alte medicamente care utilizează acelaşi sistem de transport ( de exemplu lactone macrociclice). Potenţialele consecinţele clinice ale acestor interacţiuni nu au fost investigate.nOcazional, pot apărea disfuncţii slabe şi tranzitorii ale tractului digestiv ca vărsături sau diaree, când produsul medicinal veterinar a fost administrat în mod repetat la doze de până la de 5 ori doza recomandată.

SKU: 7678 Categorie: Etichete: ,

Procox Suspensie Orala 7.5 ml

Procox Suspensie Orala 7.5 ml – Suspensie orală pentru câini în cazul suspectării sau demonstrării infestărilor parazitare mixte determinate de viermi rotunzi şi coccidii.nDECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE nnSubstanţe active: Procox conţine 0,9 mg/ml emodepsid şi 18 mg/ml toltrazuril.nExcipienţi: 0,9 mg/ml butilhidroxitoluen (E321; antioxidant), 0,7 mg/ml acid sorbic (E200; conservant)nnINDICAŢII nPentru câini, în cazul suspectării sau demonstrării infestărilor parazitare mixte determinate de viermi rotunzi şi coccidii ale următoarelor specii:nViermi rotunzi (Nematode):nnToxocara canis (adult matur, adult imatur, L4)nUncinaria stenocephala (adult matur)nAncylostoma caninum (adult matur)nnCoccidii:nnIsospora ohioensis complexnIsospora canis nnTratamentul reduce răspândirea infestării cu Isospora dar nu va fi eficient împotriva simptomelor la animalele deja infestate.nCONTRAINDICAŢII nNu se utilizează la câini/căţei care au vârsta sub 2 săptămâni sau cu greutate mai mică de 0,4 kg. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.nREACŢII ADVERSE nnPot apărea disfuncţii slabe şi tranzitorii ale tractului digestiv (de ex. vărsături sau diaree).nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSPECII ŢINTĂ CâininPOSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE nPentru utilizare pe cale orală la câini, de la vârsta de 2 săptămâni şi cu o greutate de cel puţin 0,4 kg.nA se agita înainte de utilizare.nDozare şi schema de tratament nDoza minimă recomandată este de 0,5 ml/kg greutate corporală, echivalent cu 0,45 mg emodepsid / kg greutate corporală şi 9 mg toltrazuril / kg greutate corporală.nDozele recomandate sunt precizate în tabelul de mai jos:nnnnnGreutate n[kg] nnnDoza [ml] nnnnn0,4nnn0,2nnnnn> 0,4 – 0,6*nnn0,3nnnnn> 0,6 – 0,8nnn0,4nnnnn> 0,8 – 1,0nnn0,5nnnnn> 1,0 – 1,2nnn0,6nnnnn> 1,2 – 1,4nnn0,7nnnnn> 1,4 – 1,6nnn0,8nnnnn> 1,6 – 1,8nnn0,9nnnnn> 1,8 – 2,0nnn1,0nnnnn> 2,0 – 2,2nnn1,1nnnnn> 2,2 – 2,4nnn1,2nnnnn> 2,4 – 2,6nnn1,3nnnnn> 2,6 – 2,8nnn1,4nnnnn> 2,8 – 3,0nnn1,5nnnnn> 3,0 – 3,2nnn1,6nnnnn> 3,2 – 3,4nnn1,7nnnnn> 3,4 – 3,6nnn1,8nnnnn> 3,6 – 3,8nnn1,9nnnnn> 3,8 – 4,0nnn2,0nnnnn> 4 – 5nnn2,5nnnnn> 5 – 6nnn3,0nnnnn> 6 – 7nnn3,5nnnnn> 7 – 8nnn4,0nnnnn> 8 – 9nnn4,5nnnnn> 9 – 10nnn5,0nnnnn> 10 kg:nContinuaţi cu o doză de 0,5 ml / kg greutatencorporalănnnnn n* = mai mult de 0,4 şi până la 0,6 kgnUn tratament este în general suficient pentru a reduce dispersia de oochişti de Isospora. Repetarea tratamentului este indicată doar dacă infestarea mixtă cu coccidii şi nematode este suspectată (de medicul veterinar) sau demonstrată.nRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ n1. A se agita înainte de utilizare.n2. Deşurubaţi capacul. Luaţi o seringă standard de unică folosinţă, cu vârf Luer, pentru fiecare tratament. Pentru a se asigura o dozare exactă, în cazul câinilor cu greutate corporală până la 4 kg, utilizaţi o seringă gradată cu gradaţii de 0,1 ml. Pentru câinii cu greutate corporală mai mare de 4 kg, utilizaţi o seringă gradată cu gradaţii de 0,5 ml. Împingeţi vârful seringii ferm în deschiderea flaconului.n3. Apoi, întoarceţi flaconul şi extrageţi volumul necesar de suspensie. Întoarceţi flaconul înapoi în poziţie verticală, înainte de a scoate seringa. După utilizare, înşurubaţi capacul.n4. Administraţi Procox în cavitatea bucală a câinelui. Aruncaţi seringa după utilizare (deoarece nu este posibil să fie curăţată).nTIMP DE AŞTEPTARE Nu este cazul.nPRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE nnA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nA nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă şi flacon (EXP.)nPerioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului:10 săptămâni. Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare.nnATENŢIONĂRI SPECIALE nPrecauţii speciale pentru utilizare la animale.nnTratamentul reduce răspândirea infestării cu Isospora dar nu va fi eficient împotriva simptomelor (de exemplu: diaree) la animalele deja infestate. Tratament suplimentar (efectuat de un medic veterinar) este necesar la animale cu diaree.nEste important să fie aplicate măsurile de igienă, asigurarea unui mediu cât mai uscat şi curat posibil pentru a se reduce riscul reinfestărilor din mediul înconjurător.nOochiştii de Isospora sunt rezistenţi la mulţi dezinfectanţi şi pot supravieţui în mediul înconjurător perioade lungi de timp. Eliminarea rapidă a fecalelor (în 12 ore) reduce riscul de transmitere a infestării. Toţi câinii din cadrul grupului care prezintă riscul de infestare vor fi trataţi în acelaşi timp.nSiguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei la câini. Utilizarea la căţele în perioada de gestaţie şi la căţele în primele două săptămâni de lactaţie de aceea nu este recomandată.nExperienţa este limitată în ceea ce priveşte utilizarea produsului la câini debili sau câini cu disfuncţii renale şi hepatice. Vă rugăm să spuneţi medicului veterinar dacă câinele dumneavoastră are una dintre aceste probleme.nToleranţa la Procox a căţeilor din rasa Collie şi rasele înrudite nu a fost investigată şi de aceea utilizarea acestui produs medicinal veterinar la astfel de căţei nu este recomandată.nCa şi în cazul altor produse antiparazitare, utilizarea frecventă şi de lungă durată a antihelminticelor sau antiprotozoarelor poate conduce la dezvoltarea rezistenţei. Un regim de tratament adecvat stabilit de un medic veterinar, va asigura combaterea adecvată a paraziţilor şi va reduce probabilitatea dezvoltării rezistenţei.nnPrecauţii pentru utilizator:nnNu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul manipulării acestui produs medicinal veterinar. Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.nDacă produsul ajunge accidental pe piele, spălaţi imediat cu apă şi săpun.nDacă acest produs medicinal veterinar ajunge accidental în ochi, spălaţi ochii cu multă apă.nÎn caz de ingestie accidentală, în special în cazul copiilor, solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ nOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice.nAlte informaţii pentru medicul veterinar:nnEmodepsidul poate interacţiona cu alte medicamente care utilizează acelaşi sistem de transport ( de exemplu lactone macrociclice). Potenţialele consecinţele clinice ale acestor interacţiuni nu au fost investigate.nOcazional, pot apărea disfuncţii slabe şi tranzitorii ale tractului digestiv ca vărsături sau diaree, când produsul medicinal veterinar a fost administrat în mod repetat la doze de până la de 5 ori doza recomandată.

Aici Online Procox Suspensie Orala 7.5 ml

Metode de plata
1. Plata in numerar/ramburs la livrarea/ridicarea coletului daca alegi livrarea prin curier sau ridicarea personala de la sediul nostru.

2. Plata online prin card bancar, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.

3. Ordin de plata, livrarea se va face numai dupa confirmarea platii (aparitia in sistemul bancar a platii).

Livrare

Valoare comandă

Cost livrare

< 99 RON

în funcție de greutate

> 99 RON

GRATUIT**

Luni – Vineri: 900 – 1700

2 – 4 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii

Livrările sunt efectuate exclusiv prin curierat rapid.

** Comenzile sunt livrate gratuit în următoarele condiții de valoare și greutate:

Comenzi între 99 – 200 RON (în limita a 16 kg)

Comenzi între 200 – 400 RON (în limita a 32 kg)

Comenzi peste 400 RON (în limita a 64 kg)

În cazul în care comenzile nu se încadrează în condițiile de livrare gratuită ca urmare a depășirii greutății limită, se vor aplica taxele de curierat aferente. Acestea se vor afișa automat înainte de plasarea comenzii.

Pentru livrările efectuate prin servicii de curierat, termenele de livrare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada COVID-19 sau sarbatori precum Black Friday, Sărbători de Crăciun, de Paște, etc.

Garanție produse:

Garanție în funcție de producător.

Retur Procox Suspensie Orala 7.5 ml

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

acest site nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru comercializare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Brand

Scroll to Top