Eprizero Pour On, 1 l

Eprizero Pour On, 1 l – Solutie pentru deparazitarea si tratamentul infestaţiilor la bovine pentru carne și bovine pentru lapte.nSpecii țintă: Bovine pentru carne și bovine pentru lapte.nIndicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă nIndicat pentru tratamentul și prevenirea următorilor paraziți:nnViermi rotunzi gastro-intestinali (forme adulte și larve în stadiul patru): Ostertagia spp., Ostertagia lyrata (adult), Ostertagia ostertagi (inclusiv O. ostertagi inhibate), Cooperia spp. (inclusiv Cooperia spp. inhibate), Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Haemonchus placei, Trichostrongylus spp., Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum spp.. (adult), Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp. (adult).nViermi pulmonari (forme adulte și larve în stadiul patru): Dictyocaulus viviparus. nLarve de insecte (stadii parazitare): Hypoderma bovis, H. lineatum. nAcarienii râilor: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis. nPăduchi: Damalinia bovis (păduche malofag), Linognathus vituli (păduche hematofag), Haematopinus eurysternus (păduche hematofag), Solenopotes capillatus (păduche hematofag).nMuște: Haematobia irritans.nnActivitate prelungită nAplicat așa cum este recomandat, produsul previne reinfestarea cu:nParazit* Activitate prelungită nnDictyocaulus viviparus până la 28 de zilenOstertagia spp. până la 28 de zilenOesophagostomum radiatum până la 28 de zilenCooperia spp până la 21 zilenTrichostrongylus spp. până la 21 zilenHaemonchus placei până la 14 zilenNematodirus helvetianus până la 14 zilenn*Următoarele specii de paraziți sunt incluse în fiecare dintre genurile relevante: Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Cooperia oncophora, C. punctata, C. surnabada, Trichostronglus axei, T. colubroformis.nContraindicații nAcest produs este numai pentru aplicare externă la bovine pentru carne și bovine pentru lapte inclusiv vaci de lapte în lactație. Nu se utilizează pentru alte specii de animale. Nu se administrează oral sau prin injectare.nNu se utilizează la animale cu hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.nAtenționări speciale pentru fiecare specie țintă nnSe aplică și mențiunile din secțiunea Specii țintă.nÎn cazul în care există risc pentru reinfestare, trebuie solicitat sfatul unui medic veterinar privind necesitatea și frecvența de repetare a administrării.nTrebuie luate măsuri pentru a se evita următoarele practici deoarece acestea conduc la creșterea riscului de dezvoltare a rezistenței și ar putea duce în cele din urmă la un tratament ineficient:nn- Utilizarea prea frecventă și repetată de antihelmintice din aceeași clasă, pe o perioadă îndelungată de timp.n- Subdozarea care se poate datora subestimării greutății corporale sau administrarea deficitară a produsului sau necalibrarea aparatului de dozat (dacă este cazul).nCazurile clinice suspectate cu rezistență la antihelmintice ar trebui să fie investigate în continuare cu ajutorul testelor (de exemplu, testul de reducere a numărului de ouă din fecale). În cazul în care rezultatele testelor sugerează o rezistență puternică față de un anumit antihelmintic, ar trebui să fie utilizat un antihelmintic aparținând altei clase farmacologice și având un mod de acțiune diferit.nPână în prezent, nu a fost raportată rezistență la eprinomectină (lactonă macrociclică) pe teritoriul UE. Cu toate acestea rezistența la alte lactone macrociclice a fost raportată la câteva specii care parazitează bovinele pe teritoriul UE. Prin urmare, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informații epidemiologice locale (regionale și fermă) despre sensibilitatea nematodelor gastrointestinale și recomandări privind modul de a limita selecția rezistenței la antihelmintice.nNumărul acarienilor râiei și păduchilor scad rapid în urma tratamentului, datorită particularităților de hrănire ale acestor paraziți, în unele cazuri, mai multe săptămâni pot fi necesare pentru eradicarea completă.nPentru o utilizarea eficientă, produsul nu trebuie să fie aplicat în lungul coloanei vertebrale pe zone acoperite cu noroi sau gunoi de grajd.nPRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE nPrecauții speciale pentru utilizare la animale nnNu va fi utilizat la alte specii, la câini avermectinele pot determina deces.nProdusul trebuie aplicat numai pe pielea sănătoasă.nnPrecauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale nnAcest produs poate fi iritant pentru pielea și ochii omului sau determină hipersensibilitate.nA se evita contactul ochilor și pielii cu produsul în timpul tratamentului și când se manipulează animale tratate recent.nOperatorul va purta mănuși din cauciuc, cizme și echipament de protecție impermeabil la aplicarea produsului.nÎn cazul în care echipamentul de protecție este contaminat, se va curăța cât mai curând posibil și se va spăla înainte de reutilizare.nÎn caz de contact accidental cu pielea spălați imediat zona afectată cu apă și săpun.nÎn caz de contact accidental cu ochii, spălați imediat cu apă.nAcest produs poate fi toxic după ingestia accidentală.nEvitați ingerarea accidentală a produsului prin contact mână – gură.nEste interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării produsului.nÎn caz de ingerare accidentală, se spală gura cu apă și se solicită sfatul medicului.nDupă utilizare spălați-vă mâinile.nAcest produs este inflamabil. A se păstra departe de surse de aprindere.nInhalarea produsului poate provoca iritații.nUtilizați produsul numai în spații bine ventilate sau în aer liber.nnAlte precauții nnEprinomectina este foarte toxică pentru insectele de bălegar și pentru organismele acvatice și se poate acumula în sedimente.nRiscul pentru ecosistemele acvatice și fauna bălegarului poate fi redus prin evitarea utilizării prea frecvente și repetate a eprinomectinei (și produsele din aceeași clasă antihelmintică) la bovine.nRiscul pentru ecosistemele acvatice poate fi redus și mai mult prin menținerea bovinelor tratate la distanță de cursurile de apă pentru două până la patru săptămâni după tratament.nnReacții adverse (frecvență și gravitate) nNu au fost identificate reacții adverse atunci când produsul este utilizat la doza recomandată.nUtilizare în perioada de gestație sau lactație nPoate fi utilizat la vaci pentru lapte pe toată perioada de lactație.nStudiile au demonstrat că produsul are o marjă largă de siguranță. Studiile efectuate la de trei ori doza recomandată de 0,5 mg eprinomectină / kg greutate corporală nu a avut nici un efect negativ asupra performanțelor de reproducție la vaci sau tauri.nInteracțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune: Nu se cunosc.nCantități de administrat și calea de administrare nnAdministrați numai prin aplicare externă la o doză de 1 ml /10 kg de greutate corporală, care corespunde la o doză recomandată de 0,5 mg de eprinomectină / kg greutate corporală. Produsul se aplică extern, prin turnarea într-o bandă îngustă de-a lungul coloanei vertebrale între greabăn și până la vârful cozii.nPloaia înainte sau după tratament nu va afecta eficacitatea produsului.nPentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil, exactitatea dispozitivului de dozare (cupa de dozare sau sistem de dozare cu pistol) trebuie să fie verificate.nPentru cele mai bune rezultate utilizați produsul ca și parte a unui program de combatere a paraziților interni și externi la bovine bazat pe epidemiologia acestor paraziți.nnSupradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz nA fost observată la bovine adulte, după administrarea de 5 ori doza recomandată (2,5 mg eprinomectină / kg greutate corporală), o ușoară pierderea a părului. Nu a fost observată existența altor semne de toxicitate.nNu a fost identificat nici un antidot.nTimp de așteptare nnCarne și organe: 10 zile.nLapte: zero ore.nnPROPRIETĂȚI FARMACODINAMICE nMod de acțiunenEprinomectina este un endectocid membru al clasei lactonelor macrociclice. Compușii din această clasă se leagă selectiv și cu afinitate mare de porțile glutamat dependente ale canalelor ionilor de clor, care există în nervii și celulele musculare ale nevertebratelor. Aceasta conduce la o creștere a permeabilității membranei celulare față de ionii de clor, cu hiperpolarizarea celulelor nervoase sau musculare, ducând la paralizia și moartea parazitului.nCompuși din această clasă pot interacționa, de asemenea, și cu alte canale de clorură ligand-dependente, cum ar fi cele închise de neurotransmițătorul acidul gamma-aminobutiric (GABA).nMarja de siguranță pentru compușii din această clasă este determinată de faptului că mamiferele nu au canale de clorură glutamat-dependente; lactonele macrociclice au o afinitate scăzută pentru alte canale de clorură de ligand-dependente de la mamifere și nu traversează bariera hemato-encefalică.nParticularități farmacocinetice nBiodisponibilitatea eprinomectinei aplicată cutanat la bovine este de aproximativ 30%, cea mai mare absorbție apare la aproximativ 10 zile după tratament. Eprinomectina nu este metabolizată intens la bovine după aplicarea externă. În toate matricele biologice, componenta B1a a eprinomectinei este singurul și cel mai abundent reziduu.nEprinomectina este formată din componente B1a ( 90%) și B1b ( 10%), care diferă printr-o grupare metilen și care nu este metabolizată la bovine. Metaboliți se ridică la aproximativ 10% din reziduurile totale din plasmă, lapte, țesuturile comestibile și fecale.nProfilul de metabolizare este aproape identic, calitativ și cantitativ, în matricele biologice de mai sus și nu se modifică semnificativ în timp, după administrarea de eprinomectină. Contribuția la sută din B1a și B1b la profilul metaboliților rămâne în general constantă. Raportul celor două substanțe active în matricele biologice este identic cu cea din formulare și demonstrează că cele două componente ale eprinomectinei sunt metabolizate cu constante aproape egale. Deoarece metabolismul și distribuția în țesuturi a celor două componente sunt destul de asemănătoare, farmacocinetica celor două componente este de asemenea, similară.nEprinomectina este strâns legată de proteinele plasmatice (99%). Fecale sunt calea majoră de eliminare.nProprietăți referitoare la mediul înconjurător nCa și alte lactone macrociclice, eprinomectina are potențialul de a afecta negativ organismele care nu sunt specii țintă. În urma tratamentului, excreția de niveluri potențial toxice de eprinomectină poate avea loc într-o perioadă de câteva săptămâni. Fecalele care conțin eprinomectină excretate pe pășune de către animalele tratate pot reduce numărul organismelor din bălegar și care au impact asupra degradării bălegarului.nEprinomectina este foarte toxică pentru organismele acvatice și se poate acumula în sedimente.nIncompatibilități: Nu a fost identificată nici o incompatibilitate majoră.nPerioada de valabilitate nnPerioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.nPerioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.nnPrecauții speciale pentru depozitare nA nu se păstra la temperatură mai mare de 30°C. A se păstra flaconul în ambalajul exterior. A se proteja de lumină.

SKU: 26600 Categorie: Etichete: ,

Eprizero Pour On, 1 l

Eprizero Pour On, 1 l – Solutie pentru deparazitarea si tratamentul infestaţiilor la bovine pentru carne și bovine pentru lapte.nSpecii țintă: Bovine pentru carne și bovine pentru lapte.nIndicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă nIndicat pentru tratamentul și prevenirea următorilor paraziți:nnViermi rotunzi gastro-intestinali (forme adulte și larve în stadiul patru): Ostertagia spp., Ostertagia lyrata (adult), Ostertagia ostertagi (inclusiv O. ostertagi inhibate), Cooperia spp. (inclusiv Cooperia spp. inhibate), Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Haemonchus placei, Trichostrongylus spp., Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum spp.. (adult), Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp. (adult).nViermi pulmonari (forme adulte și larve în stadiul patru): Dictyocaulus viviparus. nLarve de insecte (stadii parazitare): Hypoderma bovis, H. lineatum. nAcarienii râilor: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis. nPăduchi: Damalinia bovis (păduche malofag), Linognathus vituli (păduche hematofag), Haematopinus eurysternus (păduche hematofag), Solenopotes capillatus (păduche hematofag).nMuște: Haematobia irritans.nnActivitate prelungită nAplicat așa cum este recomandat, produsul previne reinfestarea cu:nParazit* Activitate prelungită nnDictyocaulus viviparus până la 28 de zilenOstertagia spp. până la 28 de zilenOesophagostomum radiatum până la 28 de zilenCooperia spp până la 21 zilenTrichostrongylus spp. până la 21 zilenHaemonchus placei până la 14 zilenNematodirus helvetianus până la 14 zilenn*Următoarele specii de paraziți sunt incluse în fiecare dintre genurile relevante: Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Cooperia oncophora, C. punctata, C. surnabada, Trichostronglus axei, T. colubroformis.nContraindicații nAcest produs este numai pentru aplicare externă la bovine pentru carne și bovine pentru lapte inclusiv vaci de lapte în lactație. Nu se utilizează pentru alte specii de animale. Nu se administrează oral sau prin injectare.nNu se utilizează la animale cu hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.nAtenționări speciale pentru fiecare specie țintă nnSe aplică și mențiunile din secțiunea Specii țintă.nÎn cazul în care există risc pentru reinfestare, trebuie solicitat sfatul unui medic veterinar privind necesitatea și frecvența de repetare a administrării.nTrebuie luate măsuri pentru a se evita următoarele practici deoarece acestea conduc la creșterea riscului de dezvoltare a rezistenței și ar putea duce în cele din urmă la un tratament ineficient:nn- Utilizarea prea frecventă și repetată de antihelmintice din aceeași clasă, pe o perioadă îndelungată de timp.n- Subdozarea care se poate datora subestimării greutății corporale sau administrarea deficitară a produsului sau necalibrarea aparatului de dozat (dacă este cazul).nCazurile clinice suspectate cu rezistență la antihelmintice ar trebui să fie investigate în continuare cu ajutorul testelor (de exemplu, testul de reducere a numărului de ouă din fecale). În cazul în care rezultatele testelor sugerează o rezistență puternică față de un anumit antihelmintic, ar trebui să fie utilizat un antihelmintic aparținând altei clase farmacologice și având un mod de acțiune diferit.nPână în prezent, nu a fost raportată rezistență la eprinomectină (lactonă macrociclică) pe teritoriul UE. Cu toate acestea rezistența la alte lactone macrociclice a fost raportată la câteva specii care parazitează bovinele pe teritoriul UE. Prin urmare, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informații epidemiologice locale (regionale și fermă) despre sensibilitatea nematodelor gastrointestinale și recomandări privind modul de a limita selecția rezistenței la antihelmintice.nNumărul acarienilor râiei și păduchilor scad rapid în urma tratamentului, datorită particularităților de hrănire ale acestor paraziți, în unele cazuri, mai multe săptămâni pot fi necesare pentru eradicarea completă.nPentru o utilizarea eficientă, produsul nu trebuie să fie aplicat în lungul coloanei vertebrale pe zone acoperite cu noroi sau gunoi de grajd.nPRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE nPrecauții speciale pentru utilizare la animale nnNu va fi utilizat la alte specii, la câini avermectinele pot determina deces.nProdusul trebuie aplicat numai pe pielea sănătoasă.nnPrecauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale nnAcest produs poate fi iritant pentru pielea și ochii omului sau determină hipersensibilitate.nA se evita contactul ochilor și pielii cu produsul în timpul tratamentului și când se manipulează animale tratate recent.nOperatorul va purta mănuși din cauciuc, cizme și echipament de protecție impermeabil la aplicarea produsului.nÎn cazul în care echipamentul de protecție este contaminat, se va curăța cât mai curând posibil și se va spăla înainte de reutilizare.nÎn caz de contact accidental cu pielea spălați imediat zona afectată cu apă și săpun.nÎn caz de contact accidental cu ochii, spălați imediat cu apă.nAcest produs poate fi toxic după ingestia accidentală.nEvitați ingerarea accidentală a produsului prin contact mână – gură.nEste interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării produsului.nÎn caz de ingerare accidentală, se spală gura cu apă și se solicită sfatul medicului.nDupă utilizare spălați-vă mâinile.nAcest produs este inflamabil. A se păstra departe de surse de aprindere.nInhalarea produsului poate provoca iritații.nUtilizați produsul numai în spații bine ventilate sau în aer liber.nnAlte precauții nnEprinomectina este foarte toxică pentru insectele de bălegar și pentru organismele acvatice și se poate acumula în sedimente.nRiscul pentru ecosistemele acvatice și fauna bălegarului poate fi redus prin evitarea utilizării prea frecvente și repetate a eprinomectinei (și produsele din aceeași clasă antihelmintică) la bovine.nRiscul pentru ecosistemele acvatice poate fi redus și mai mult prin menținerea bovinelor tratate la distanță de cursurile de apă pentru două până la patru săptămâni după tratament.nnReacții adverse (frecvență și gravitate) nNu au fost identificate reacții adverse atunci când produsul este utilizat la doza recomandată.nUtilizare în perioada de gestație sau lactație nPoate fi utilizat la vaci pentru lapte pe toată perioada de lactație.nStudiile au demonstrat că produsul are o marjă largă de siguranță. Studiile efectuate la de trei ori doza recomandată de 0,5 mg eprinomectină / kg greutate corporală nu a avut nici un efect negativ asupra performanțelor de reproducție la vaci sau tauri.nInteracțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune: Nu se cunosc.nCantități de administrat și calea de administrare nnAdministrați numai prin aplicare externă la o doză de 1 ml /10 kg de greutate corporală, care corespunde la o doză recomandată de 0,5 mg de eprinomectină / kg greutate corporală. Produsul se aplică extern, prin turnarea într-o bandă îngustă de-a lungul coloanei vertebrale între greabăn și până la vârful cozii.nPloaia înainte sau după tratament nu va afecta eficacitatea produsului.nPentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil, exactitatea dispozitivului de dozare (cupa de dozare sau sistem de dozare cu pistol) trebuie să fie verificate.nPentru cele mai bune rezultate utilizați produsul ca și parte a unui program de combatere a paraziților interni și externi la bovine bazat pe epidemiologia acestor paraziți.nnSupradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz nA fost observată la bovine adulte, după administrarea de 5 ori doza recomandată (2,5 mg eprinomectină / kg greutate corporală), o ușoară pierderea a părului. Nu a fost observată existența altor semne de toxicitate.nNu a fost identificat nici un antidot.nTimp de așteptare nnCarne și organe: 10 zile.nLapte: zero ore.nnPROPRIETĂȚI FARMACODINAMICE nMod de acțiunenEprinomectina este un endectocid membru al clasei lactonelor macrociclice. Compușii din această clasă se leagă selectiv și cu afinitate mare de porțile glutamat dependente ale canalelor ionilor de clor, care există în nervii și celulele musculare ale nevertebratelor. Aceasta conduce la o creștere a permeabilității membranei celulare față de ionii de clor, cu hiperpolarizarea celulelor nervoase sau musculare, ducând la paralizia și moartea parazitului.nCompuși din această clasă pot interacționa, de asemenea, și cu alte canale de clorură ligand-dependente, cum ar fi cele închise de neurotransmițătorul acidul gamma-aminobutiric (GABA).nMarja de siguranță pentru compușii din această clasă este determinată de faptului că mamiferele nu au canale de clorură glutamat-dependente; lactonele macrociclice au o afinitate scăzută pentru alte canale de clorură de ligand-dependente de la mamifere și nu traversează bariera hemato-encefalică.nParticularități farmacocinetice nBiodisponibilitatea eprinomectinei aplicată cutanat la bovine este de aproximativ 30%, cea mai mare absorbție apare la aproximativ 10 zile după tratament. Eprinomectina nu este metabolizată intens la bovine după aplicarea externă. În toate matricele biologice, componenta B1a a eprinomectinei este singurul și cel mai abundent reziduu.nEprinomectina este formată din componente B1a ( 90%) și B1b ( 10%), care diferă printr-o grupare metilen și care nu este metabolizată la bovine. Metaboliți se ridică la aproximativ 10% din reziduurile totale din plasmă, lapte, țesuturile comestibile și fecale.nProfilul de metabolizare este aproape identic, calitativ și cantitativ, în matricele biologice de mai sus și nu se modifică semnificativ în timp, după administrarea de eprinomectină. Contribuția la sută din B1a și B1b la profilul metaboliților rămâne în general constantă. Raportul celor două substanțe active în matricele biologice este identic cu cea din formulare și demonstrează că cele două componente ale eprinomectinei sunt metabolizate cu constante aproape egale. Deoarece metabolismul și distribuția în țesuturi a celor două componente sunt destul de asemănătoare, farmacocinetica celor două componente este de asemenea, similară.nEprinomectina este strâns legată de proteinele plasmatice (99%). Fecale sunt calea majoră de eliminare.nProprietăți referitoare la mediul înconjurător nCa și alte lactone macrociclice, eprinomectina are potențialul de a afecta negativ organismele care nu sunt specii țintă. În urma tratamentului, excreția de niveluri potențial toxice de eprinomectină poate avea loc într-o perioadă de câteva săptămâni. Fecalele care conțin eprinomectină excretate pe pășune de către animalele tratate pot reduce numărul organismelor din bălegar și care au impact asupra degradării bălegarului.nEprinomectina este foarte toxică pentru organismele acvatice și se poate acumula în sedimente.nIncompatibilități: Nu a fost identificată nici o incompatibilitate majoră.nPerioada de valabilitate nnPerioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.nPerioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.nnPrecauții speciale pentru depozitare nA nu se păstra la temperatură mai mare de 30°C. A se păstra flaconul în ambalajul exterior. A se proteja de lumină.

Aici Online Eprizero Pour On, 1 l

Metode de plata
1. Plata in numerar/ramburs la livrarea/ridicarea coletului daca alegi livrarea prin curier sau ridicarea personala de la sediul nostru.

2. Plata online prin card bancar, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.

3. Ordin de plata, livrarea se va face numai dupa confirmarea platii (aparitia in sistemul bancar a platii).

Livrare

Valoare comandă

Cost livrare

< 99 RON

în funcție de greutate

> 99 RON

GRATUIT**

Luni – Vineri: 900 – 1700

2 – 4 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii

Livrările sunt efectuate exclusiv prin curierat rapid.

** Comenzile sunt livrate gratuit în următoarele condiții de valoare și greutate:

Comenzi între 99 – 200 RON (în limita a 16 kg)

Comenzi între 200 – 400 RON (în limita a 32 kg)

Comenzi peste 400 RON (în limita a 64 kg)

În cazul în care comenzile nu se încadrează în condițiile de livrare gratuită ca urmare a depășirii greutății limită, se vor aplica taxele de curierat aferente. Acestea se vor afișa automat înainte de plasarea comenzii.

Pentru livrările efectuate prin servicii de curierat, termenele de livrare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada COVID-19 sau sarbatori precum Black Friday, Sărbători de Crăciun, de Paște, etc.

Garanție produse:

Garanție în funcție de producător.

Retur Eprizero Pour On, 1 l

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

acest site nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru comercializare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Brand

Scroll to Top