Closamectin Pour On 250 ml

Closamectin Pour On 250 ml – Solutie pentru deparazitarea si tratamentul infestaţiilor mixte cu trematode (Fasciola) şi nematode sau artropode la bovine.nCompozitie:nnIvermectină: 5 mg/mlnClosantel (sub formă de closantel sodiu dihidrat) 200 mg/ml Brilliant Blue FCF (El33): 0,1 mg/mlnnINDICAŢII nPentru tratamentul infestaţiilor mixte cu trematode (Fasciola) şi nematode sau artropode determinate de viermi rotunzi, helminţi pulmonari, paraziţi oculari, larve de tăune, râie corioptică şi sarcoptică, păduchi la bovine.nTrematode (adulţi si imaturi târzii)nnFasciola gigantica nFasciola hepatica nnTratamentul fasciolozei la 12 săptămâni (maturitate) > eficacitate 95%.nTratamentul fasciolozei la 7 săptămâni (imaturi târzii) > eficacitate 95%.nHelminti gastrointestinali (adulţi si larve în stadiu patru) Ostertagia ostertagi (inclusiv inhibarea O. ostertagi), Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia spp, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus (adult), Strongyloidespapillosus (adult).nnHelminti pulmonari (adulţi si larve în stadiu patru)nDictyocaulus viviparus nParaziţi oculari (adulţi)nThelazia sppnHipodermoze larvare (în stadii parazitare)nHypoderma bovis, nHypoderma lineatum nPăduchinLinognathus vituli, Haematopinus eurysternus,Damalinia bovisnAgenţii râiei nChorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovisnnCONTRAINDICAŢII nnNu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă.nNu se aplică pe zone ale pielii cu râie, scabie sau alte leziuni, pe zone murdare cu noroi şi bălegar.nNu utilizaţi produsul între decembrie şi martie, în acele ţări în care Hypoderma spp. nu a fost eradicată deoarece larvele omorâte pot provoca reacţii de hipersensibilitate.nAvermectinele nu sunt la fel de bine tolerare de speciile care nu sunt specii ţintă (cazuri de intoleranţă cu rezultat fatal sunt reportate la câini – în special Collie, ciobănesc englezesc şi rase înrudite sau hibrizi şi de asemenea la ţestoase).nnREACŢII ADVERSE nnNu are efecte adverse dacă produsul este utilizat conform dozajului recomandat.nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSPECII ŢINTA Bovine.nPOSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE Şl MOD DE ADMINISTRARE nUtilizare pour-on.nnClosamectin Pour-On va fi administrat local în doză de 500 ^g ivermectină /kilogram greutate corporală şi 20 mg closantel /kilogram greutate corporală (1 ml / 10 kg).nProdusul va fi aplicat ca o fâşie îngustă de-a lungul coloanei vertebrale între greabăn şi vârful cozii.nPerioada de tratament trebuie să se bazeze pe factori epidemiologici locali şi trebuie adaptată individual pentru fiecare fermă. Un program de dozare trebuie stabilit de către o persoană calificată. Un program cuprinzător de combatere a paraziţilor ar trebui să fie stabilit de către un medic veterinar. Ar trebui să fie confirmată prezenţa infestării mixte înainte ca acest produs să fie prescris.nProfilul de eficacitate al produsului este de aşa natură încât un singur tratament la şapte săptămâni de la începutul stabulaţiei va combate infestarea pe întreaga perioadă de stabulaţie.nProdusul nu ar trebui aplicat în mod repetat (în termen de 7 săptămâni) la bovine.nnRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ nnPentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil şi ar trebui să fie verificată şi exactitatea dispozitivului de administrare.nÎn cazul în care animalele trebuie să fie tratate împreună şi nu individual, acestea ar trebui să fie grupate în funcţie de greutatea corporală şi dozat în consecinţă, în scopul de a se evita sub sau supradozare.nnTIMP DE AŞTEPTARE nnCarne şi organe: 28 zile.nA nu se utiliza la vaci în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.nA nu se utiliza la animale gestante care vor produce lapte pentru consum uman.nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE nnA nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. A se proteja de lumină.nEliminaţi produsul neutilizat. Evitaţi contaminarea produsului. închideţi capacul bine după utilizare.nA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nDeversarea accidentală sau ingestia ar putea fi dăunătoare sau chiar letale, prin urmare, trebuie avută grijă la manipularea şi depozitarea acestui produs.nInflamabil – A se ţine la distanţă de căldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.nA se păstra în poziţie verticală în ambalajul original.nA nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă şi cutie după {EXP}.nDacă este păstrat la temperaturi sub 0°C, Closamectin Pour-On soluţie pentru bovine poate deveni tulbure. Permiteţi să se încălzească la temperatura camerei, pentru a seva restabili aspectul normal, eficacitatea nu este afectată.nnATENŢIONĂRI SPECIALE nPrecauţii speciale pentru utilizare la animalennClosamectin Pous-On poate fi administrat la bovine (inclusiv vaci de lapte, viţei de carne sau care sunt alăptaţi) în orice perioadă a gestaţiei sau a lactaţiei cu condiţia ca laptele să nu fie dat în consum uman.nPrezenţa fasciolozei hepatice sau infestarea cu Haemonchus ar trebui să fie confirmată înainte de a utiliza această combinaţie.nDacă tratamentul este necesar numai împotriva infestării cu fasciole hepatice, ar trebui să fie utilizat un produs cu o singură substanţă activă.nAr trebui să fie luate măsuri pentru a se evita următoarele practici, deoarece acestea conduc la creşterea riscului de dezvoltare a rezistenţei şi ar putea duce în cele din urmă la un tratament ineficient.nUtilizarea prea frecventă şi repetată de antihelmintice din aceeaşi clasă, pe o perioadă îndelungată de timp.nSubdozarea care se poate datora subestimării greutăţii corporale sau administrarea deficitară a produsului sau necalibrarea aparatului de dozat.nEfectul ploii asupra acestei formule pour-on în momentul şi după aplicare nu a fost investigat. Pentru maxim de efect animalele ar trebui să fie ţinute în adăpost sau sub copertine până la 48 de ore de la tratament, când plouă sau este un risc iminent de ploaie.nSuspiciunile de cazuri clinice cu rezistenţă la antihelmintice ar trebui să fie investigate în continuare cu ajutorul testelor (de exemplu, testul de reducere a numărului de ouă din fecale). Tn cazul în care rezultatele testelor sugerează o rezistenţă puternică faţă de un anumit antihelmintic, ar trebui să fie utilizat un antihelmintic aparţinând altei clase farmacologice şi având un mod de acţiune diferit.nRezistenţa la ivermectină (o avermectină) a fost raportată în cazul Cooperia oncophora la bovine în cadrul UE. Prin urmare, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informaţii epidemiologice locale (regionale şi fermă) despre sensibilitatea nematodelor gastrointestinale şi recomandări privind modul de a limita selecţia rezistenţei la antihelmintice.nLa administrarea a de trei ori doza recomandată nu au fost înregistrate semne clinice evidente. Nu a fost identificat un antidot în caz de supradozare cu ivermectină sau closantel. Tratamentul simptomatic poate fi benefic.nnPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennAcest produs poate fi iritant pentru pielea şi ochii omului sau determină hipersensibilitate. A se evita contactul ochilor şi pielii cu produsul în timpul tratamentului, când se manipulează animale tratate recent sau când este curăţat echipamentul utilizat. Operatorul va purta mănuşi din cauciuc nitrilic şi cizme impermeabile. Echipamentul de protecţie trebuie spălat după utilizare. În caz de contact accidental cu pielea spălaţi imediat zona afectată cu apă şi săpun. În caz de contact accidental cu ochii, spălaţi cu apă şi solicitaţi sfatul medicului.nAcest produs poate fi toxic după ingerare accidentală. Evitaţi ingerarea prin contact mână – gură. Este interzis consumul de alimente, băuturi şi fumatul în timpul manipulării produsului. În cazul în care are loc ingerare accidentală, solicitaţi asistenţă medicală şi prezentaţi medicului prospectul produsului. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.nAcest produs este inflamabil. Păstraţi departe de surse de aprindere. Utilizaţi produsul doar în spaţii bine ventilate sau în aer liber.nProdusul este foarte toxic pentru organismele acvatice şi pentru insectele de bălegar.nBovinele tratate nu ar trebui să aibă acces direct la iazuri, râuri sau canale 14 zile după tratament.nEfectele pe termen lung asupra insectelor de bălegar cauzate de utilizarea continuă sau repetată nu poate fi exclus, prin urmare,repetarea tratamentelor pe o pajişte într-un sezon ar trebui să fie efectuată numai la recomandarea unui medic veterinar.nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ FOARTE PERICULOS PENTRU PEŞTI Şl ORGANISME ACVATICE.nNu contaminaţi apele de suprafaţă sau canalele cu produsul sau recipientele folosite. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

SKU: 7621 Categorie: Etichete: ,

Closamectin Pour On 250 ml

Closamectin Pour On 250 ml – Solutie pentru deparazitarea si tratamentul infestaţiilor mixte cu trematode (Fasciola) şi nematode sau artropode la bovine.nCompozitie:nnIvermectină: 5 mg/mlnClosantel (sub formă de closantel sodiu dihidrat) 200 mg/ml Brilliant Blue FCF (El33): 0,1 mg/mlnnINDICAŢII nPentru tratamentul infestaţiilor mixte cu trematode (Fasciola) şi nematode sau artropode determinate de viermi rotunzi, helminţi pulmonari, paraziţi oculari, larve de tăune, râie corioptică şi sarcoptică, păduchi la bovine.nTrematode (adulţi si imaturi târzii)nnFasciola gigantica nFasciola hepatica nnTratamentul fasciolozei la 12 săptămâni (maturitate) > eficacitate 95%.nTratamentul fasciolozei la 7 săptămâni (imaturi târzii) > eficacitate 95%.nHelminti gastrointestinali (adulţi si larve în stadiu patru) Ostertagia ostertagi (inclusiv inhibarea O. ostertagi), Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia spp, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus (adult), Strongyloidespapillosus (adult).nnHelminti pulmonari (adulţi si larve în stadiu patru)nDictyocaulus viviparus nParaziţi oculari (adulţi)nThelazia sppnHipodermoze larvare (în stadii parazitare)nHypoderma bovis, nHypoderma lineatum nPăduchinLinognathus vituli, Haematopinus eurysternus,Damalinia bovisnAgenţii râiei nChorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovisnnCONTRAINDICAŢII nnNu se utilizează în caz de hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă.nNu se aplică pe zone ale pielii cu râie, scabie sau alte leziuni, pe zone murdare cu noroi şi bălegar.nNu utilizaţi produsul între decembrie şi martie, în acele ţări în care Hypoderma spp. nu a fost eradicată deoarece larvele omorâte pot provoca reacţii de hipersensibilitate.nAvermectinele nu sunt la fel de bine tolerare de speciile care nu sunt specii ţintă (cazuri de intoleranţă cu rezultat fatal sunt reportate la câini – în special Collie, ciobănesc englezesc şi rase înrudite sau hibrizi şi de asemenea la ţestoase).nnREACŢII ADVERSE nnNu are efecte adverse dacă produsul este utilizat conform dozajului recomandat.nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSPECII ŢINTA Bovine.nPOSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE Şl MOD DE ADMINISTRARE nUtilizare pour-on.nnClosamectin Pour-On va fi administrat local în doză de 500 ^g ivermectină /kilogram greutate corporală şi 20 mg closantel /kilogram greutate corporală (1 ml / 10 kg).nProdusul va fi aplicat ca o fâşie îngustă de-a lungul coloanei vertebrale între greabăn şi vârful cozii.nPerioada de tratament trebuie să se bazeze pe factori epidemiologici locali şi trebuie adaptată individual pentru fiecare fermă. Un program de dozare trebuie stabilit de către o persoană calificată. Un program cuprinzător de combatere a paraziţilor ar trebui să fie stabilit de către un medic veterinar. Ar trebui să fie confirmată prezenţa infestării mixte înainte ca acest produs să fie prescris.nProfilul de eficacitate al produsului este de aşa natură încât un singur tratament la şapte săptămâni de la începutul stabulaţiei va combate infestarea pe întreaga perioadă de stabulaţie.nProdusul nu ar trebui aplicat în mod repetat (în termen de 7 săptămâni) la bovine.nnRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ nnPentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil şi ar trebui să fie verificată şi exactitatea dispozitivului de administrare.nÎn cazul în care animalele trebuie să fie tratate împreună şi nu individual, acestea ar trebui să fie grupate în funcţie de greutatea corporală şi dozat în consecinţă, în scopul de a se evita sub sau supradozare.nnTIMP DE AŞTEPTARE nnCarne şi organe: 28 zile.nA nu se utiliza la vaci în lactaţie care produc lapte pentru consum uman.nA nu se utiliza la animale gestante care vor produce lapte pentru consum uman.nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE nnA nu se păstra la temperatură mai mare de 25 °C. A se proteja de lumină.nEliminaţi produsul neutilizat. Evitaţi contaminarea produsului. închideţi capacul bine după utilizare.nA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nDeversarea accidentală sau ingestia ar putea fi dăunătoare sau chiar letale, prin urmare, trebuie avută grijă la manipularea şi depozitarea acestui produs.nInflamabil – A se ţine la distanţă de căldură, scântei, flacără deschisă sau alte surse de aprindere.nA se păstra în poziţie verticală în ambalajul original.nA nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă şi cutie după {EXP}.nDacă este păstrat la temperaturi sub 0°C, Closamectin Pour-On soluţie pentru bovine poate deveni tulbure. Permiteţi să se încălzească la temperatura camerei, pentru a seva restabili aspectul normal, eficacitatea nu este afectată.nnATENŢIONĂRI SPECIALE nPrecauţii speciale pentru utilizare la animalennClosamectin Pous-On poate fi administrat la bovine (inclusiv vaci de lapte, viţei de carne sau care sunt alăptaţi) în orice perioadă a gestaţiei sau a lactaţiei cu condiţia ca laptele să nu fie dat în consum uman.nPrezenţa fasciolozei hepatice sau infestarea cu Haemonchus ar trebui să fie confirmată înainte de a utiliza această combinaţie.nDacă tratamentul este necesar numai împotriva infestării cu fasciole hepatice, ar trebui să fie utilizat un produs cu o singură substanţă activă.nAr trebui să fie luate măsuri pentru a se evita următoarele practici, deoarece acestea conduc la creşterea riscului de dezvoltare a rezistenţei şi ar putea duce în cele din urmă la un tratament ineficient.nUtilizarea prea frecventă şi repetată de antihelmintice din aceeaşi clasă, pe o perioadă îndelungată de timp.nSubdozarea care se poate datora subestimării greutăţii corporale sau administrarea deficitară a produsului sau necalibrarea aparatului de dozat.nEfectul ploii asupra acestei formule pour-on în momentul şi după aplicare nu a fost investigat. Pentru maxim de efect animalele ar trebui să fie ţinute în adăpost sau sub copertine până la 48 de ore de la tratament, când plouă sau este un risc iminent de ploaie.nSuspiciunile de cazuri clinice cu rezistenţă la antihelmintice ar trebui să fie investigate în continuare cu ajutorul testelor (de exemplu, testul de reducere a numărului de ouă din fecale). Tn cazul în care rezultatele testelor sugerează o rezistenţă puternică faţă de un anumit antihelmintic, ar trebui să fie utilizat un antihelmintic aparţinând altei clase farmacologice şi având un mod de acţiune diferit.nRezistenţa la ivermectină (o avermectină) a fost raportată în cazul Cooperia oncophora la bovine în cadrul UE. Prin urmare, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informaţii epidemiologice locale (regionale şi fermă) despre sensibilitatea nematodelor gastrointestinale şi recomandări privind modul de a limita selecţia rezistenţei la antihelmintice.nLa administrarea a de trei ori doza recomandată nu au fost înregistrate semne clinice evidente. Nu a fost identificat un antidot în caz de supradozare cu ivermectină sau closantel. Tratamentul simptomatic poate fi benefic.nnPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennAcest produs poate fi iritant pentru pielea şi ochii omului sau determină hipersensibilitate. A se evita contactul ochilor şi pielii cu produsul în timpul tratamentului, când se manipulează animale tratate recent sau când este curăţat echipamentul utilizat. Operatorul va purta mănuşi din cauciuc nitrilic şi cizme impermeabile. Echipamentul de protecţie trebuie spălat după utilizare. În caz de contact accidental cu pielea spălaţi imediat zona afectată cu apă şi săpun. În caz de contact accidental cu ochii, spălaţi cu apă şi solicitaţi sfatul medicului.nAcest produs poate fi toxic după ingerare accidentală. Evitaţi ingerarea prin contact mână – gură. Este interzis consumul de alimente, băuturi şi fumatul în timpul manipulării produsului. În cazul în care are loc ingerare accidentală, solicitaţi asistenţă medicală şi prezentaţi medicului prospectul produsului. Spălaţi-vă mâinile după utilizare.nAcest produs este inflamabil. Păstraţi departe de surse de aprindere. Utilizaţi produsul doar în spaţii bine ventilate sau în aer liber.nProdusul este foarte toxic pentru organismele acvatice şi pentru insectele de bălegar.nBovinele tratate nu ar trebui să aibă acces direct la iazuri, râuri sau canale 14 zile după tratament.nEfectele pe termen lung asupra insectelor de bălegar cauzate de utilizarea continuă sau repetată nu poate fi exclus, prin urmare,repetarea tratamentelor pe o pajişte într-un sezon ar trebui să fie efectuată numai la recomandarea unui medic veterinar.nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ FOARTE PERICULOS PENTRU PEŞTI Şl ORGANISME ACVATICE.nNu contaminaţi apele de suprafaţă sau canalele cu produsul sau recipientele folosite. Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

Aici Online Closamectin Pour On 250 ml

Metode de plata
1. Plata in numerar/ramburs la livrarea/ridicarea coletului daca alegi livrarea prin curier sau ridicarea personala de la sediul nostru.

2. Plata online prin card bancar, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.

3. Ordin de plata, livrarea se va face numai dupa confirmarea platii (aparitia in sistemul bancar a platii).

Livrare

Valoare comandă

Cost livrare

< 99 RON

în funcție de greutate

> 99 RON

GRATUIT**

Luni – Vineri: 900 – 1700

2 – 4 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii

Livrările sunt efectuate exclusiv prin curierat rapid.

** Comenzile sunt livrate gratuit în următoarele condiții de valoare și greutate:

Comenzi între 99 – 200 RON (în limita a 16 kg)

Comenzi între 200 – 400 RON (în limita a 32 kg)

Comenzi peste 400 RON (în limita a 64 kg)

În cazul în care comenzile nu se încadrează în condițiile de livrare gratuită ca urmare a depășirii greutății limită, se vor aplica taxele de curierat aferente. Acestea se vor afișa automat înainte de plasarea comenzii.

Pentru livrările efectuate prin servicii de curierat, termenele de livrare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada COVID-19 sau sarbatori precum Black Friday, Sărbători de Crăciun, de Paște, etc.

Garanție produse:

Garanție în funcție de producător.

Retur Closamectin Pour On 250 ml

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

acest site nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru comercializare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Brand

Scroll to Top