CALCIBEL 300, 500 ml

Calcibel 300, 500 ml este o soluţie care poate fi folosită rapid ca sursă de ioni de calciu şi magneziu.n Compoziţia calitativă şi cantitativăn1 ml produs conţine:nSubstanţă activă :nnGluconat de calciu monohidrat 279,24 mgnClorură de magneziu hexahidrată 40 mgnExcipient (excipienţi):nParahidroxibenzoat de metil 1 mgnForma farmaceuticănSoluţie injectabilă, clară aproape incoloră.nnSpecii ţintă: Bovine şi ovinenProprietăţi farmacodinamicenCalcibel 300 este o soluţie care poate fi folosită rapid ca sursă de ioni de calciu şi magneziu.nCalciul are printre altele, funcţii esenţiale în formarea oaselor şi a dinţilor, contracţiilor musculare şi funcţiilor inimii, în excitabilitatea neuromusculară şi în transmiterea impulsului nervos, în întreţinerea permebilităţii membranei musculare, în reglarea echilibrului acido-bazic şi în mecanismul de cogulare a sângelui şi al laptelui. Nivelul normal al calciului în sânge la cele inM multe specii de animale variază între 9-11 mg/100 ml (±5 mEq/L). Aproximativ jumătate din calciul din sânge este prezent sub formă activă, ionizată. O alta parte este legată de proteine ( ±40%) şi o mica parte este legată de alte molecule. Ionii de calciu apar în special extracelular.nMagneziul este un cofactor eseţial al multor enzime, în special în transferul energetic al fosfaţilor şi în sinteza proteinelor şi a ADN-ului. Joacă un rol important în transmisia neurochimică şi excitabilitatea musculară, precum si în sistemul nervos central şi sistemul cardiovascular. Joacă rol în metabolismul calciului, în realizarea acţiunii hormonului parotidian, în metabolismul vitaminei D în ficat şi în schimburile de calciu la suprafaţa osului. Are şi o acţiune de inhibare a acţiunii antagonice a calciului în celulă evitând în acest fel o stimulare crescută prin ionizarea calciului. Nivelul normal al magneziului în sânge variază între 2-2,9 mg/100 ml (0,75 – 1,1 mmol/liter). Magneziul este un ion care se găseşte în special intracelular.nParticularităţi farmacocineticenGluconatul de calciu şi acidul boric formează borogluconatul de calciu.nDupă infuzia intravenoasă de borogluconat de calciu şi clorura de magneziu se obţine o creştere a nivelurilor de calciu şi magneziu din sânge. Cele mai mari valori sunt observate la sfârşitul perioadei de perfuzie, iar aceste concentraţii sunt de obicei mult mai mari decât valorile normale. Gradul de hipercalcemie astfel obţinut (eventual efectele adverse colaterale) nu depind numai de doză ci şi de rata administrărilor şi nivelul iniţial al calciului, înainte de tratament. Terminarea perfuziei este urmată rapid de o descreştere timp de 3-24 ore pană la aproximativ nivelele sangvine originale de înaintea tratamentului.nDupă administrare calciu este rapid distribuit în principal în fluidul extracelular ( volumul de distribuţie: 0,2 L/kg), în timp ce magneziul este distribuit în principal intracelular. Amîndoi ionii sunt excretaţi în principal prin rinichi (filtrare glomerulară, reabsorbţie tubulară), dar şi prin fecale şi lapte.nIndicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintănnHipocalcemia acută la vaci şi oi (pareza puerperală, febra laptelui)nHipomagnezemia acută la vaci (tetania de iarbă).nnContraindicaţii:nnContraindicaţii absolute: tulburări cardiace.nContranidicaţii relative: hiperparatiroidia, insuficienţă renală, acidoză, intoxicaţie cu glicozide cardiace.nA nu se folosi în caz de hipersensibilitate cunoscută la unul dintre ingrediente.nReacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)nnLa următorul tratament din cauza hipercalcemiei temporare, se observă efecte adverse mai ales la nivelul sistemului cardiovascular. Iniţial se oservă bradicardie ce evoluează către o uşoară tahicardie cu o rată a pulsului mărită, la majoritatea animalelor în timpul terapiei standard. In câteva cazuri, aceste simptome pot progresa către tahicardie pronunţată, puls neregulat (extrasistole), încheindu-se cu moarte prin insuficienţă cardiacă (fibrilaţie ventriculară, bloc cardiac). Incidenţa efectelor adverse creşte în cazul administrării intravenoase rapide.nAlte simptome toxice observate în timpul dar şi după perfuzare sunt: tremurături musculare, salivaţie abundentă, lăcrimare, scrâşnituri dentare, urinări şi defecări frecvente, tulburări nervoase centrale variind de la depresie (anorexie, slăbiciune, prostaţie ) până la agitaţie şi excitabilitate terminală.nPrecauţii speciale pentru utilizare la animalenSoluţia trebuie administrată lent intravenos, de exemplu timpul de perfuzare minim de 5 minute trebuie respectat.nPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale: nu suntnUtilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouatnSe poate folosi în timpul gestaţiei şi lactaţiei.nInteracţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiunenO creştere a concentraţiei de calciu în sânge poate creşte efectul terapeutic dar, şi efectele toxice ale glicozidelor cardiace, simpaticomimetice şi metilxantine (de exemplu cafeina).nCalciul antagonist acut neuromuscular blochează acţiunea antibioticelor aminoglicozide. Pe de alta parte, magneziul poate creşte efectul de blocare neuromusculară a câteorva medicamente (de exemplu relaxante musculare, cum ar fi succinilcolina). Calciul formează complexe cu antibioticele tetracicline care conduce la inactivarea activităţii lor antimicrobiene.nCantităţi de administrat şi calea de administrarenProdusul se administreaza strict intravenos, lent, in urmatoarele doze:nVaci adulte (500-600 kg): 500 ml (echivalent 12,5 g calciu + 2,4 g magneziu) sau tot flaconul.nOi: 1 ml pentru fiecare kg greutate corporalănRecomandări privind administrarea corectănSoluţia trebuie administrată lent intravenos, de exemplu se va respecta timpul de perfuzare de cel puţin 5 minute.nDacă este posibil, soluţia trebuie încălzită pană aproape de temperatura corpului.nPrecauţii necesare care trebuie luate în scopul perfuzării aseptice, pe cat posibil.nSe recomandă monitorizarea atentă a aparatului de perfuzat, cu privire la lipsa de aer.nSe recomandă monitorizarea funcţiilor inimii în timpul administrării intravenoase.nIn caz de recădere după tratament, între primul şi al doilea tratament se va respecta un interval de 6 ore.nSupradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caznO administrare intravenoasă rapidă şi /sau supradozare poate determina creşterea simptomelor de hipercalcimie descrise la punctul reacţii adverse.nIn caz de creştere bruscă a bătăilor inimii sau de bătăi neregulate ale inimii, tratamentul intravenos trebuie întrerupt imediat. După aceea tratamentul intravenos poate continua lent şi cu controlul regulat al inimii.nAtenţionări specialenO creştere a concentraţiei de calciu în sânge poate creşte efectul terapeutic dar, şi efectele toxice ale glicozidelor cardiace, simpaticomimetice şi metilxantine (de exemplu cafeina).nCalciu antagonist acut neuromuscular blochează acţiunea antibioticelor aminoglicozide. Pe de alta parte, magneziu poate creşte efectul de blocare neuromusculară a unor medicamente ( de exemplu relaxante musculare, cum ar fi succinilcolina). Calciu formează complexe cu antibioticele tetracicline care conduc la inactivarea activităţii lor antimicrobiene.nO administrare intravenoasă rapidă şi /sau supradozare poate determina creşterea simptomelor de hipercalcemie.nîn caz de creştere bruscă a bătăilor inimii sau o bătăi neregulate ale inimii, tratamentul intravenos trebuie întrerupt imediat. După aceea tratamentul intravenos poate continua lent, cu controlul regulat al inimii. Se poate aplica un tratament suplimentar Na-EDTA intravenous lent.nTimp de așteptare:nCarne si lapte: 0 zilenIncompatibilităţinCalciu şi magneziu sunt incompatibile cu mai multe medicamente, rezultând formarea de precipitate.nOricum,Calcibel 300 nu trebuie amestecat cu niciun alt medicament pentru administrare simultană intravenoasă.nPerioadă de valabilitatennPerioada de valabilitate a produsului aşa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.nPerioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.nPrecauţii speciale pentru depozitarenA se depozita în flaconul original, ferit de lumină.nA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nA nu se congela.nA nu se folosi după data expirării înscrisă pe etichetă.nnNatura şi compoziţia ambalajului primarnFlacon de polipropilenã cu 500 ml soluţie.nPrecauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caznProdusul neutilizat sau reziduurile rezultate de la acest produs medicinal veterinar trebuie eliminate conform cerinţelor locale.

SKU: 25523 Categorie: Etichete: ,

CALCIBEL 300, 500 ml

Calcibel 300, 500 ml este o soluţie care poate fi folosită rapid ca sursă de ioni de calciu şi magneziu.n Compoziţia calitativă şi cantitativăn1 ml produs conţine:nSubstanţă activă :nnGluconat de calciu monohidrat 279,24 mgnClorură de magneziu hexahidrată 40 mgnExcipient (excipienţi):nParahidroxibenzoat de metil 1 mgnForma farmaceuticănSoluţie injectabilă, clară aproape incoloră.nnSpecii ţintă: Bovine şi ovinenProprietăţi farmacodinamicenCalcibel 300 este o soluţie care poate fi folosită rapid ca sursă de ioni de calciu şi magneziu.nCalciul are printre altele, funcţii esenţiale în formarea oaselor şi a dinţilor, contracţiilor musculare şi funcţiilor inimii, în excitabilitatea neuromusculară şi în transmiterea impulsului nervos, în întreţinerea permebilităţii membranei musculare, în reglarea echilibrului acido-bazic şi în mecanismul de cogulare a sângelui şi al laptelui. Nivelul normal al calciului în sânge la cele inM multe specii de animale variază între 9-11 mg/100 ml (±5 mEq/L). Aproximativ jumătate din calciul din sânge este prezent sub formă activă, ionizată. O alta parte este legată de proteine ( ±40%) şi o mica parte este legată de alte molecule. Ionii de calciu apar în special extracelular.nMagneziul este un cofactor eseţial al multor enzime, în special în transferul energetic al fosfaţilor şi în sinteza proteinelor şi a ADN-ului. Joacă un rol important în transmisia neurochimică şi excitabilitatea musculară, precum si în sistemul nervos central şi sistemul cardiovascular. Joacă rol în metabolismul calciului, în realizarea acţiunii hormonului parotidian, în metabolismul vitaminei D în ficat şi în schimburile de calciu la suprafaţa osului. Are şi o acţiune de inhibare a acţiunii antagonice a calciului în celulă evitând în acest fel o stimulare crescută prin ionizarea calciului. Nivelul normal al magneziului în sânge variază între 2-2,9 mg/100 ml (0,75 – 1,1 mmol/liter). Magneziul este un ion care se găseşte în special intracelular.nParticularităţi farmacocineticenGluconatul de calciu şi acidul boric formează borogluconatul de calciu.nDupă infuzia intravenoasă de borogluconat de calciu şi clorura de magneziu se obţine o creştere a nivelurilor de calciu şi magneziu din sânge. Cele mai mari valori sunt observate la sfârşitul perioadei de perfuzie, iar aceste concentraţii sunt de obicei mult mai mari decât valorile normale. Gradul de hipercalcemie astfel obţinut (eventual efectele adverse colaterale) nu depind numai de doză ci şi de rata administrărilor şi nivelul iniţial al calciului, înainte de tratament. Terminarea perfuziei este urmată rapid de o descreştere timp de 3-24 ore pană la aproximativ nivelele sangvine originale de înaintea tratamentului.nDupă administrare calciu este rapid distribuit în principal în fluidul extracelular ( volumul de distribuţie: 0,2 L/kg), în timp ce magneziul este distribuit în principal intracelular. Amîndoi ionii sunt excretaţi în principal prin rinichi (filtrare glomerulară, reabsorbţie tubulară), dar şi prin fecale şi lapte.nIndicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintănnHipocalcemia acută la vaci şi oi (pareza puerperală, febra laptelui)nHipomagnezemia acută la vaci (tetania de iarbă).nnContraindicaţii:nnContraindicaţii absolute: tulburări cardiace.nContranidicaţii relative: hiperparatiroidia, insuficienţă renală, acidoză, intoxicaţie cu glicozide cardiace.nA nu se folosi în caz de hipersensibilitate cunoscută la unul dintre ingrediente.nReacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)nnLa următorul tratament din cauza hipercalcemiei temporare, se observă efecte adverse mai ales la nivelul sistemului cardiovascular. Iniţial se oservă bradicardie ce evoluează către o uşoară tahicardie cu o rată a pulsului mărită, la majoritatea animalelor în timpul terapiei standard. In câteva cazuri, aceste simptome pot progresa către tahicardie pronunţată, puls neregulat (extrasistole), încheindu-se cu moarte prin insuficienţă cardiacă (fibrilaţie ventriculară, bloc cardiac). Incidenţa efectelor adverse creşte în cazul administrării intravenoase rapide.nAlte simptome toxice observate în timpul dar şi după perfuzare sunt: tremurături musculare, salivaţie abundentă, lăcrimare, scrâşnituri dentare, urinări şi defecări frecvente, tulburări nervoase centrale variind de la depresie (anorexie, slăbiciune, prostaţie ) până la agitaţie şi excitabilitate terminală.nPrecauţii speciale pentru utilizare la animalenSoluţia trebuie administrată lent intravenos, de exemplu timpul de perfuzare minim de 5 minute trebuie respectat.nPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul la animale: nu suntnUtilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouatnSe poate folosi în timpul gestaţiei şi lactaţiei.nInteracţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiunenO creştere a concentraţiei de calciu în sânge poate creşte efectul terapeutic dar, şi efectele toxice ale glicozidelor cardiace, simpaticomimetice şi metilxantine (de exemplu cafeina).nCalciul antagonist acut neuromuscular blochează acţiunea antibioticelor aminoglicozide. Pe de alta parte, magneziul poate creşte efectul de blocare neuromusculară a câteorva medicamente (de exemplu relaxante musculare, cum ar fi succinilcolina). Calciul formează complexe cu antibioticele tetracicline care conduce la inactivarea activităţii lor antimicrobiene.nCantităţi de administrat şi calea de administrarenProdusul se administreaza strict intravenos, lent, in urmatoarele doze:nVaci adulte (500-600 kg): 500 ml (echivalent 12,5 g calciu + 2,4 g magneziu) sau tot flaconul.nOi: 1 ml pentru fiecare kg greutate corporalănRecomandări privind administrarea corectănSoluţia trebuie administrată lent intravenos, de exemplu se va respecta timpul de perfuzare de cel puţin 5 minute.nDacă este posibil, soluţia trebuie încălzită pană aproape de temperatura corpului.nPrecauţii necesare care trebuie luate în scopul perfuzării aseptice, pe cat posibil.nSe recomandă monitorizarea atentă a aparatului de perfuzat, cu privire la lipsa de aer.nSe recomandă monitorizarea funcţiilor inimii în timpul administrării intravenoase.nIn caz de recădere după tratament, între primul şi al doilea tratament se va respecta un interval de 6 ore.nSupradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caznO administrare intravenoasă rapidă şi /sau supradozare poate determina creşterea simptomelor de hipercalcimie descrise la punctul reacţii adverse.nIn caz de creştere bruscă a bătăilor inimii sau de bătăi neregulate ale inimii, tratamentul intravenos trebuie întrerupt imediat. După aceea tratamentul intravenos poate continua lent şi cu controlul regulat al inimii.nAtenţionări specialenO creştere a concentraţiei de calciu în sânge poate creşte efectul terapeutic dar, şi efectele toxice ale glicozidelor cardiace, simpaticomimetice şi metilxantine (de exemplu cafeina).nCalciu antagonist acut neuromuscular blochează acţiunea antibioticelor aminoglicozide. Pe de alta parte, magneziu poate creşte efectul de blocare neuromusculară a unor medicamente ( de exemplu relaxante musculare, cum ar fi succinilcolina). Calciu formează complexe cu antibioticele tetracicline care conduc la inactivarea activităţii lor antimicrobiene.nO administrare intravenoasă rapidă şi /sau supradozare poate determina creşterea simptomelor de hipercalcemie.nîn caz de creştere bruscă a bătăilor inimii sau o bătăi neregulate ale inimii, tratamentul intravenos trebuie întrerupt imediat. După aceea tratamentul intravenos poate continua lent, cu controlul regulat al inimii. Se poate aplica un tratament suplimentar Na-EDTA intravenous lent.nTimp de așteptare:nCarne si lapte: 0 zilenIncompatibilităţinCalciu şi magneziu sunt incompatibile cu mai multe medicamente, rezultând formarea de precipitate.nOricum,Calcibel 300 nu trebuie amestecat cu niciun alt medicament pentru administrare simultană intravenoasă.nPerioadă de valabilitatennPerioada de valabilitate a produsului aşa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.nPerioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 de zile.nPrecauţii speciale pentru depozitarenA se depozita în flaconul original, ferit de lumină.nA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nA nu se congela.nA nu se folosi după data expirării înscrisă pe etichetă.nnNatura şi compoziţia ambalajului primarnFlacon de polipropilenã cu 500 ml soluţie.nPrecauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caznProdusul neutilizat sau reziduurile rezultate de la acest produs medicinal veterinar trebuie eliminate conform cerinţelor locale.

Aici Online CALCIBEL 300, 500 ml

Metode de plata
1. Plata in numerar/ramburs la livrarea/ridicarea coletului daca alegi livrarea prin curier sau ridicarea personala de la sediul nostru.

2. Plata online prin card bancar, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.

3. Ordin de plata, livrarea se va face numai dupa confirmarea platii (aparitia in sistemul bancar a platii).

Livrare

Valoare comandă

Cost livrare

< 99 RON

în funcție de greutate

> 99 RON

GRATUIT**

Luni – Vineri: 900 – 1700

2 – 4 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii

Livrările sunt efectuate exclusiv prin curierat rapid.

** Comenzile sunt livrate gratuit în următoarele condiții de valoare și greutate:

Comenzi între 99 – 200 RON (în limita a 16 kg)

Comenzi între 200 – 400 RON (în limita a 32 kg)

Comenzi peste 400 RON (în limita a 64 kg)

În cazul în care comenzile nu se încadrează în condițiile de livrare gratuită ca urmare a depășirii greutății limită, se vor aplica taxele de curierat aferente. Acestea se vor afișa automat înainte de plasarea comenzii.

Pentru livrările efectuate prin servicii de curierat, termenele de livrare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada COVID-19 sau sarbatori precum Black Friday, Sărbători de Crăciun, de Paște, etc.

Garanție produse:

Garanție în funcție de producător.

Retur CALCIBEL 300, 500 ml

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

acest site nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru comercializare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Brand

Scroll to Top