Byemite 1 L

Byemite 1 L – Concentrat emulsionabil utilizat pentru pulverizare la găini ouătoare în tratamentul infestaţiilor cu căpuşe roşii.nCompoziţie nByeMite este un concentrat emulsionabil utilizat pentru pulverizare, limpede de culoare gălbuie până la maro care conţine 500 mg/ml foxim.nIndicaţii nUtilizat la păsări în tratamentul infestaţiilor cu căpuşe roşii (Dermanyssus gallinae) sensibile la organofosforice, în halele de creştere a puicuţelor de înlocuire sau găinilor ouătoare, în prezenţa animalelor.nContraindicaţii A nu se utiliza în fermele de pui de carne (broileri).nReacţii adverse nnReacţii de stres determinate de pulverizare sau de reţinerea temporară de la hrănire pot cauza o scădere minoră a producţiei de ouă în ziua următoare.nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSpecii ţintă Găini ouătoare.nPosologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare şi mod de administrare nPregătiţi soluţia pentru pulverizare de 2000 ppm foxim prin diluţia a 100ml de produs medicinal veterinar la 25 L apă, amestecaţi bine. Aplicaţi cei 25 L din această soluţie prin pulverizare pe suprafaţa ce înconjoară direct 1000 de găini şi unde paraziţii se ascund, de exemplu grilajul cuştilor, echipament auxiliar, stâlpi de metal, dispozitivele de alimentare cu furaj, banda conveior, locul pentru depunerea ouălelor (cuibare) etc. Utilizaţi un dispozitiv de pulverizare care să elibereze picături cu diametru mic. Este necesar repetarea trat amentului după 7 zile. Preparaţi soluţie apoasă proaspătă, înainte de aplicare. Cantitatea de soluţie pentru pulverizare va fi calculată atent iar întreaga cantitate va fi aplicată pe suprafaţa luată în calcul. Pentru a reduce impactul foximului asupra mediului înconjurător numărul tratamentelor anuale ale halelor de păsări vor fi restricţionate la 2 tratamente până la un total de 4 aplicări.nA nu se amesteca cu alte produse.nPerioada de valabilitate după diluare conform instrucţiunilor: 24 de ore.nRecomandări privind administrarea corectă Soluţia este pulverizată pe cuşti în prezenţa păsărilor.nTimp de aşteptare nÎndepărtaţi ouăle înainte de tratament. Îndepărtaţi ouăle deteriorate depuse în ziua tratamentului şi în aceeaşi zi după tratament.nnOuă: 12 orenCarne şi organe: 25 zile după al doilea tratament.nnPrecauţii speciale pentru depozitare nnA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nA nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.nA nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.nPerioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar 6 luni.nnAtenţionări speciale nPrecauţii speciale pentru utilizare la animale nnA nu se pulveriza direct pe păsări. Îndepărtaţi furajul şi ouăle înainte de începerea tratamentului. Orice resturi din cuibare vor fi îndepărtate înainte de pulverizare.nSe îndepărtează ouăle depuse în timpul tratamentului şi în aceeaşi zi după tratament.nDezinfecţia, curăţenia şi omorârea acarienilor în halele goale de păsări este o etapă importantă în controlul Dermanyssus gallinae. În plus introducerea de noi căpuşe în halele de păsări prin materiale contaminate sau personal, păsări sălbatice sau rozătoare, trebuie să fie prevenită. Utilizarea acestui produs trebuie să fie limitată la acele cazuri unde tratamentul este inevitabil, în situaţiile când infestarea cu Dermanissus este copleşitoare.nProdusul nu va fi pulverizat cu o lună de zile înainte de igienizarea planificată a halelor.nnPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale nnFoxim este un sensibilizator pentru piele şi puţin iritant pentru piele şi ochi. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă trebuie să evite contactul cu produsul.nFoxim este un compus organofosforic. A nu se utiliza dacă sfatul medicului a fost să nu se lucreze cu asemenea compuşi. Dacă anterior v-aţi simţit rău după utilizarea unui produs care conţine un compus organofosforic, consultaţi medicul înainte de a lucra cu ac est produs şi prezentaţi medicului eticheta produsului.nnSfat pentru medic: intoxicaţia cu compuşi organofosforici au ca rezultat blocarea acetilcolinesterazei iar efectul este o activitate mai intensă a acetilcolinei. Apar următoarele simptome durere de cap, epuizare şi slăbiciune, confuzie mentală împreună cu vedere înceţoşată, salivaţie excesivă şi transpiraţii, crampe asemănătoare durerilor abdominale, senzaţie de apăsare în piept, diaree, contracţia pupilelor şi bronhoree. Aceste simptome se pot dezvolta până la 24 de ore după expunere. În lipsa unui tratament medical, intoxicaţia severă poate include spasme musculare, pierderea coordonări, dificultate extremă în respiraţie şi convulsii, care pot conduce la pierderea cunoştinţei. A se trata simptomatic şi a se transfera de urgenţă la un spital dacă este suspicionată o intoxicaţie.nAcest produs este destinat pentru a fi aplicat de medicii veterinari, operatori care se ocupă cu dezinsecţia sau fermieri informaţi care sunt sfătuiţi de un medic veterinar. Produsul nu va fi utilizat fără a se purta echipamentul de protecţie aşa cum este specif icat mai jos când se manipulează produsul sau se pulverizează soluţia. Utilizatorul se va conforma cu toate cerinţele privind îmbrăcămintea (echipamentul) de protecţie şi va urma toate recomandările privind siguranţă. Asiguraţi-vă că este disponibil un echipament de protecţie de rezervă în cazul în care unele elemente ale acestuia se vor deteriora. Nu trebuie să fie prezente în hala de păsări alte persoane în timpul pulverizări cu excepţia operatorului. Personalul nu trebuie să intre în hala de păsări până dimineaţa (sau la mai mult de 12 ore) după pulverizare.nnCombinezon(echipament) de protecţie cu glugă: Categoria III, tip 4 (îmbrăcăminte etanşă la pulverizare) conform legislaţiei Europene. Mănuşile de protecţie vor fi strânse de manşeta salopetei cu bandă adezivă.nMasca de faţă şi filtrul: Acoperiţi complet faţa cu o mască completă în combinaţie cu filtru A2P3 sau mai mare. În cazul apariţiei unui miros aromatic caracteristic produsului, verificaţi închiderea măşti şi/sau schimbaţi filtrul.nMănuşile de protecţie: Mănuşi din cauciuc nitrilic conform cu EN 374, clasa de permeabilitate 4 (> 120 minute) sau mai mare.nUtilizaţi echipamentul de protecţie doar până la timpul maxim de expunere care este specificat.nProdusul (concentrat emulsionabil) nEvitaţi contactul direct al produsului cu pielea. Schimbaţi mănuşile sau combinezonul de protecţie dacă există contact vizibil cu produsul. În cazul vărsării accidentale pe piele se va spăla cu apă şi săpun.nÎn caz de vărsare accidentală în ochi se vor spăla cu apă din abundenţă.nnPulverizarea soluţiei nnEvitaţi orice contact între soluţia pulverizată şi piele în timpul aplicării sau la dezbrăcarea echipamentului de protecţie. După dezbrăcarea echipamentului de protecţie se vor spăla mâinile cu apă şi săpun. A nu se reutiliza combinezonul de protecţie.nPăstraţi produsul şi soluţia pentru pulverizare departe de alimente, băuturi şi hrana animalelor. Când se manipulează produsul sau soluţia pentru pulverizare a nu se mânca, bea sau fuma.nFoxim este extrem de toxic pentru peşti şi nevertebratele acvatice. Pentru a reduce efectele foximului asupra mediului înconjurător limitaţi numărul de tratamente asupra halelor de păsări la 2, de exemplu până la un total de 4 administrări. În plus când se împrăştie dejecţiile provenite de la animale tratate pe terenurile agricole o distanţă de siguranţă, 10 metri, trebuie păstrată faţă de apele de suprafaţă pentru a se evita expunerea mediului acvatic.nnInteracţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune Nu există.nSupradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz nnDublarea dozei recomandate nu a cauzat efecte adverse. Într-un studiu în care s-a folosit de 4 (patru) ori doza recomandată s-a observat că 60% dintre păsări strănută şi 8% dintre păsări au o perioadă tranzitorie de 2 zile în care nu mai depun ouă.nIntoxicaţia cu organofosforice la găină poate fi tratată prin injectarea intramusculară a 0.5 până la 1 mg de atropină pe kilogram greutate corporală.nnPrecauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz nOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Foxim este extrem de toxic pentru peşti şi nevertebratele acvatice. Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice.nAlte informaţii nFoxim este un inhibitor al enzimei colinesteraza (AChE) prezentă în sinapsele nervoase. În condiţii fiziologice normale inhibiţia enzimei este ireversibilă. Acumularea postsinaptică de acetilcolină împiedică transmiterea impulsurilor normale din sistemul nervos al artropodelor. Este o fază marcată prin hiperexcitaţii şi convulsii, urmată de paralizie şi moartea parazitului. Foxim este eficient împotriva Dermanyssus gallinae.nFoxim este hidrolizat în compuşi inactivi şi excretat în cea mai mare parte prin urină.

SKU: 7681 Categorie: Etichete: ,

Byemite 1 L

Byemite 1 L – Concentrat emulsionabil utilizat pentru pulverizare la găini ouătoare în tratamentul infestaţiilor cu căpuşe roşii.nCompoziţie nByeMite este un concentrat emulsionabil utilizat pentru pulverizare, limpede de culoare gălbuie până la maro care conţine 500 mg/ml foxim.nIndicaţii nUtilizat la păsări în tratamentul infestaţiilor cu căpuşe roşii (Dermanyssus gallinae) sensibile la organofosforice, în halele de creştere a puicuţelor de înlocuire sau găinilor ouătoare, în prezenţa animalelor.nContraindicaţii A nu se utiliza în fermele de pui de carne (broileri).nReacţii adverse nnReacţii de stres determinate de pulverizare sau de reţinerea temporară de la hrănire pot cauza o scădere minoră a producţiei de ouă în ziua următoare.nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSpecii ţintă Găini ouătoare.nPosologie pentru fiecare specie, cale (căi) de administrare şi mod de administrare nPregătiţi soluţia pentru pulverizare de 2000 ppm foxim prin diluţia a 100ml de produs medicinal veterinar la 25 L apă, amestecaţi bine. Aplicaţi cei 25 L din această soluţie prin pulverizare pe suprafaţa ce înconjoară direct 1000 de găini şi unde paraziţii se ascund, de exemplu grilajul cuştilor, echipament auxiliar, stâlpi de metal, dispozitivele de alimentare cu furaj, banda conveior, locul pentru depunerea ouălelor (cuibare) etc. Utilizaţi un dispozitiv de pulverizare care să elibereze picături cu diametru mic. Este necesar repetarea trat amentului după 7 zile. Preparaţi soluţie apoasă proaspătă, înainte de aplicare. Cantitatea de soluţie pentru pulverizare va fi calculată atent iar întreaga cantitate va fi aplicată pe suprafaţa luată în calcul. Pentru a reduce impactul foximului asupra mediului înconjurător numărul tratamentelor anuale ale halelor de păsări vor fi restricţionate la 2 tratamente până la un total de 4 aplicări.nA nu se amesteca cu alte produse.nPerioada de valabilitate după diluare conform instrucţiunilor: 24 de ore.nRecomandări privind administrarea corectă Soluţia este pulverizată pe cuşti în prezenţa păsărilor.nTimp de aşteptare nÎndepărtaţi ouăle înainte de tratament. Îndepărtaţi ouăle deteriorate depuse în ziua tratamentului şi în aceeaşi zi după tratament.nnOuă: 12 orenCarne şi organe: 25 zile după al doilea tratament.nnPrecauţii speciale pentru depozitare nnA nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.nA nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.nA nu se utiliza după data expirării marcată pe flacon.nPerioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar 6 luni.nnAtenţionări speciale nPrecauţii speciale pentru utilizare la animale nnA nu se pulveriza direct pe păsări. Îndepărtaţi furajul şi ouăle înainte de începerea tratamentului. Orice resturi din cuibare vor fi îndepărtate înainte de pulverizare.nSe îndepărtează ouăle depuse în timpul tratamentului şi în aceeaşi zi după tratament.nDezinfecţia, curăţenia şi omorârea acarienilor în halele goale de păsări este o etapă importantă în controlul Dermanyssus gallinae. În plus introducerea de noi căpuşe în halele de păsări prin materiale contaminate sau personal, păsări sălbatice sau rozătoare, trebuie să fie prevenită. Utilizarea acestui produs trebuie să fie limitată la acele cazuri unde tratamentul este inevitabil, în situaţiile când infestarea cu Dermanissus este copleşitoare.nProdusul nu va fi pulverizat cu o lună de zile înainte de igienizarea planificată a halelor.nnPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale nnFoxim este un sensibilizator pentru piele şi puţin iritant pentru piele şi ochi. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă trebuie să evite contactul cu produsul.nFoxim este un compus organofosforic. A nu se utiliza dacă sfatul medicului a fost să nu se lucreze cu asemenea compuşi. Dacă anterior v-aţi simţit rău după utilizarea unui produs care conţine un compus organofosforic, consultaţi medicul înainte de a lucra cu ac est produs şi prezentaţi medicului eticheta produsului.nnSfat pentru medic: intoxicaţia cu compuşi organofosforici au ca rezultat blocarea acetilcolinesterazei iar efectul este o activitate mai intensă a acetilcolinei. Apar următoarele simptome durere de cap, epuizare şi slăbiciune, confuzie mentală împreună cu vedere înceţoşată, salivaţie excesivă şi transpiraţii, crampe asemănătoare durerilor abdominale, senzaţie de apăsare în piept, diaree, contracţia pupilelor şi bronhoree. Aceste simptome se pot dezvolta până la 24 de ore după expunere. În lipsa unui tratament medical, intoxicaţia severă poate include spasme musculare, pierderea coordonări, dificultate extremă în respiraţie şi convulsii, care pot conduce la pierderea cunoştinţei. A se trata simptomatic şi a se transfera de urgenţă la un spital dacă este suspicionată o intoxicaţie.nAcest produs este destinat pentru a fi aplicat de medicii veterinari, operatori care se ocupă cu dezinsecţia sau fermieri informaţi care sunt sfătuiţi de un medic veterinar. Produsul nu va fi utilizat fără a se purta echipamentul de protecţie aşa cum este specif icat mai jos când se manipulează produsul sau se pulverizează soluţia. Utilizatorul se va conforma cu toate cerinţele privind îmbrăcămintea (echipamentul) de protecţie şi va urma toate recomandările privind siguranţă. Asiguraţi-vă că este disponibil un echipament de protecţie de rezervă în cazul în care unele elemente ale acestuia se vor deteriora. Nu trebuie să fie prezente în hala de păsări alte persoane în timpul pulverizări cu excepţia operatorului. Personalul nu trebuie să intre în hala de păsări până dimineaţa (sau la mai mult de 12 ore) după pulverizare.nnCombinezon(echipament) de protecţie cu glugă: Categoria III, tip 4 (îmbrăcăminte etanşă la pulverizare) conform legislaţiei Europene. Mănuşile de protecţie vor fi strânse de manşeta salopetei cu bandă adezivă.nMasca de faţă şi filtrul: Acoperiţi complet faţa cu o mască completă în combinaţie cu filtru A2P3 sau mai mare. În cazul apariţiei unui miros aromatic caracteristic produsului, verificaţi închiderea măşti şi/sau schimbaţi filtrul.nMănuşile de protecţie: Mănuşi din cauciuc nitrilic conform cu EN 374, clasa de permeabilitate 4 (> 120 minute) sau mai mare.nUtilizaţi echipamentul de protecţie doar până la timpul maxim de expunere care este specificat.nProdusul (concentrat emulsionabil) nEvitaţi contactul direct al produsului cu pielea. Schimbaţi mănuşile sau combinezonul de protecţie dacă există contact vizibil cu produsul. În cazul vărsării accidentale pe piele se va spăla cu apă şi săpun.nÎn caz de vărsare accidentală în ochi se vor spăla cu apă din abundenţă.nnPulverizarea soluţiei nnEvitaţi orice contact între soluţia pulverizată şi piele în timpul aplicării sau la dezbrăcarea echipamentului de protecţie. După dezbrăcarea echipamentului de protecţie se vor spăla mâinile cu apă şi săpun. A nu se reutiliza combinezonul de protecţie.nPăstraţi produsul şi soluţia pentru pulverizare departe de alimente, băuturi şi hrana animalelor. Când se manipulează produsul sau soluţia pentru pulverizare a nu se mânca, bea sau fuma.nFoxim este extrem de toxic pentru peşti şi nevertebratele acvatice. Pentru a reduce efectele foximului asupra mediului înconjurător limitaţi numărul de tratamente asupra halelor de păsări la 2, de exemplu până la un total de 4 administrări. În plus când se împrăştie dejecţiile provenite de la animale tratate pe terenurile agricole o distanţă de siguranţă, 10 metri, trebuie păstrată faţă de apele de suprafaţă pentru a se evita expunerea mediului acvatic.nnInteracţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune Nu există.nSupradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz nnDublarea dozei recomandate nu a cauzat efecte adverse. Într-un studiu în care s-a folosit de 4 (patru) ori doza recomandată s-a observat că 60% dintre păsări strănută şi 8% dintre păsări au o perioadă tranzitorie de 2 zile în care nu mai depun ouă.nIntoxicaţia cu organofosforice la găină poate fi tratată prin injectarea intramusculară a 0.5 până la 1 mg de atropină pe kilogram greutate corporală.nnPrecauţii speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deşeurilor, după caz nOrice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Foxim este extrem de toxic pentru peşti şi nevertebratele acvatice. Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice.nAlte informaţii nFoxim este un inhibitor al enzimei colinesteraza (AChE) prezentă în sinapsele nervoase. În condiţii fiziologice normale inhibiţia enzimei este ireversibilă. Acumularea postsinaptică de acetilcolină împiedică transmiterea impulsurilor normale din sistemul nervos al artropodelor. Este o fază marcată prin hiperexcitaţii şi convulsii, urmată de paralizie şi moartea parazitului. Foxim este eficient împotriva Dermanyssus gallinae.nFoxim este hidrolizat în compuşi inactivi şi excretat în cea mai mare parte prin urină.

Aici Online Byemite 1 L

Metode de plata
1. Plata in numerar/ramburs la livrarea/ridicarea coletului daca alegi livrarea prin curier sau ridicarea personala de la sediul nostru.

2. Plata online prin card bancar, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.

3. Ordin de plata, livrarea se va face numai dupa confirmarea platii (aparitia in sistemul bancar a platii).

Livrare

Valoare comandă

Cost livrare

< 99 RON

în funcție de greutate

> 99 RON

GRATUIT**

Luni – Vineri: 900 – 1700

2 – 4 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii

Livrările sunt efectuate exclusiv prin curierat rapid.

** Comenzile sunt livrate gratuit în următoarele condiții de valoare și greutate:

Comenzi între 99 – 200 RON (în limita a 16 kg)

Comenzi între 200 – 400 RON (în limita a 32 kg)

Comenzi peste 400 RON (în limita a 64 kg)

În cazul în care comenzile nu se încadrează în condițiile de livrare gratuită ca urmare a depășirii greutății limită, se vor aplica taxele de curierat aferente. Acestea se vor afișa automat înainte de plasarea comenzii.

Pentru livrările efectuate prin servicii de curierat, termenele de livrare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada COVID-19 sau sarbatori precum Black Friday, Sărbători de Crăciun, de Paște, etc.

Garanție produse:

Garanție în funcție de producător.

Retur Byemite 1 L

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

acest site nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru comercializare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Brand

Scroll to Top