Broadline Spot-on Pisici (2.5 – 7.5 kg) – 3 Pipete Antiparazitare

BROADLINE soluţie spot-on pentrupisici < 2,5 kgnBROADLINE soluţie spot-on pentrupisici de 2,5 – 7,5 kgnDeţinătorul autorizaţiei de comercializare: MERIAL 29, AvenueTony Garnier, FR-69007 LYON, Franţa.nProducător responsabil pentru eliberarea seriei: MERIAL 4 Chemin du Calquet, FR-31300Toulouse, FranţanSUBSTANŢELE ACTIVE ŞIA ALTE INGREDIENTE Fiecare unitatedozată (aplicator) conţine:nnnnnBROADLINE soluţie spot-onnnnVolumulnunităţii dozate (ml)nnnFipronil (mg)nnnS-methoprene (mg)nnnEprinomectin (mg)nnnPraziquantel (mg)nnnnnPisici < 2,5 kgnnn0.3nnn24.9nnn30.0nnn1.20nnn24.9nnnnnPisici de 2,5-7,5 kgnnn0.9nnn74.7nnn90.0nnn3.60nnn74.7nnnnnn nExcipient: Butilhidroxitoluen.nINDICAŢII: nPentru pisici infestate sau în pericol de a fi infestate concomitent cu cestode, nematode şi ectoparaziţi. Produsul medicinal veterinar este indicat în mod special în cazul în care toate cele trei grupuri sunt vizate în acelaşi timp.Ectoparaziţi - Tratamentul şi profilaxia infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides felis). Elimină puricii în 24 de ore de la aplicare. Un tratament oferă protecţie împotriva unei noi infestaţii timp de cel puţin o lună. - Prevenirea contaminării mediului cu purici prin inhibarea dezvoltării puricilor aflaţi în toate stadiile de dezvoltare (ouă, larve şi pupe) timp de peste o lună. - Produsul poate face parte din strategia de tratament pentru controlul dermatitei alergice provocate de purici (DAP). - Tratamentul şi profilaxia infestaţiilor cu căpuşe (Ixodes ricinus).Elimină căpuşele în 48 de ore de la aplicare. Un tratamentoferă protecţieîmpotriva unei noi infestaţii timp de până la 3 săptămâni.nCestode - Tratamentul infestaţiilor cu viermi plaţi (cestode) (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis).//Nematode - Tratamentul infestaţiilor cu nematode gastrointestinale (larve L3, L4 şi adulţi de Toxocara cati, larve L4 şi adulţi de Ancyclostoma tubaeforme şi formele adulte de Toxocara leonina şi Ancyclostoma brazilienze). - Tratamentul infestaţiilor cu viermii vezicii urinare (Capillaria plica). - Prevenirea dirofilariozeicardiace (larve de Dirofilaria immitis) timp de o lună.nCONTRAINDICAŢII nNu se utilizează pentru animale bolnave (ex. boli sistemice, febră) sau în convalescenţă. Nu se utilizează pentru iepuri. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.nREACŢII ADVERSEn După tratament, temporar blana poate căpăta un aspect lipicios la locul aplicării. Acest lucru este normal şi se rezolvă de la sine. Pot apărea reacţii uşoare şi trecătoare la nivelul pielii la locul aplicării produsului (alopecie locală, prurit) care vor dispărea fără tratament.Dacă pisica se linge pe blană după tratament, poate fi observată salivaţie excesivă temporară. Ingerarea produsului poateduce la vomă şi/sau simptome neurologicetrecătoare cum sunt ataxia, dezorientarea, apatia şi dilatarea pupilei. Toateacestesimptome se rezolvă spontan în 24 de ore. Aplicarea corectă vaminimaliza apariţia acestorreacţii. Dacă observaţireacţii grave sau alte efectecare nu suntmenţionateîn acestprospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nSPECII ŢINTĂ: PisicinCALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE: nAdministrare spot-on. Dozele minime recomandate sunt 10 mg/kg greutate corporală pentru fipronil, 12 mg/kg pentru (S)-methoprene, 0,5 mg/kg pentru eprinomectină şi 10 mg/kg pentru praziquantel. Produsul trebuie utilizat numai dacă infestaţia mixtă este confirmată sau dacă există riscul de infestaţie mixtă cu ectoparaziţi şi nematode (inclusiv pentru prevenirea dirofilariozei) şi când este indicat un tratament concomitent împotriva cestodelor. În absenţa riscului de contaminare concomitentă, se recomandă ca primă soluţie de tratament un paraziticid cu spectru de acţiune restrâns. Indicaţia în utilizare trebuie adaptată în funcţie de nevoile pisicii determinate de evaluarea clinică, modul de viaţă al animalului şi situaţia epidemiologică locală (inclusiv riscurile zoonotice acolo unde este cazul) astfel încât să fie utilizat exclusiv în situaţiile de infestaţie sau risc de infestaţie mixtă. Tratamentul nu trebuie extrapolat de la un animal la un altul fără avizul medicului veterinar.Pentru prevenirea dirofilariozei cardiovasculare (larve Dirofilaria immitis), produsul se va aplica începând cu 1 lună înainte de prima expunere la ţânţari.nRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ Alegeţi aplicatorul potrivit în funcţie de greutatea pisici. Folosiţi foarfeca pentru a tăia blisterul de-a lungul liniei punctate, după care trageţi de folie. Scoateţi aplicatorul din ambalaj şi ţineti-l cu vârful în sus. Trageţi pistonul înapoi încet, rotiţi şi scoateţi capacul. Faceţi cărare prin blană în zona mediană a gâtului, între baza craniului şi omoplaţi astfel încât să fie vizibilă pielea. Poziţionaţi vârful aplicatorului pe piele şi aplicaţi întreg conţinutul direct pe piele într-un singur loc. Produsul trebuie aplicat pe pielea uscată în zoneleîn care pisica nu se poatelinge. La raselecu blana lungă, trebuie acordatăatenţiesporită aplicării produsului direct pe piele şi nu pe blană pentrua asigurao eficacitateoptimă.nDEPOZITARE A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor. A se păstraîn ambalajul de cartonoriginal pentrua se feri de lumină. A nu se utiliza acestprodus veterinar după dataexpirării marcatăpe cutie după EXP.nPrecauții speciale pentru fiecare specie ţintă: A se asigura că animalele nu se ling unul pe celălalt după tratament. După tratament, căpuşele sunt în general omorâte în 48 de ore de la infestaţie fără să realizeze activitatea hematofagă. Cu toate acestea, este posibil ca unele căpuşe să rămână pe animal şi din acest motiv, nu poate fi exclusă complet transmiterea unor boli infecţioase. Nu există date disponibile, cu privire la efectul îmbăierii/şamponării asupra eficienţei produsului, la pisici. Contactul animalului cu apa pentru scurt timp o dată pe lună, după aplicarea produsului este puţin probabil să reducă în mod semnificativ eficienţa produsului. Cu toate acestea ca precauţie, nu se recomandă îmbăierea animalului timp de 2 zile după tratament. Infestaţia cu viermi plaţi poate recidiva dacă nu se realizează controlul gazdelor intermediare cum ar fi puricii, şoareci etc. Rezistenţa paraziţilor la o anumită clasă de medicamente antiparazitare se poate dezvolta ca urmare a utilizării frecvente a unui compus din acea clasă. De aceea, trebuie luate în considerare informaţiile disponibile referitoare la susceptibilitatea actuală a speciei ţintă pentru a limita posibilitatea unei viitoare selecţii a rezistenţei. Pisicile care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară sau cele care au călătorit în astfel de zone, pot fi infestate cu dirofilarii adulte. Cu toate că produsul poate fi administrat pisicilor infectate cu dirofilarii adulte, nu a fost stabilit niciun efect terapeutic împotriva dirofilariilor adulte Dirofilaria immitis. De aceea se recomandă ca toate pisicile cu vârsta de 6 luni sau peste 6 luni, care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară, să fie testate pentru a vedea dacă sunt infestate cu dirofilarii adulte înainte de aplicarea produsului profilactic.nPrecauții speciale pentru utilizare la animale: Exclusiv pentru aplicare spot-on. A nu se injecta, a nu se administra oral sau pe orice altă cale de administrare. A se evita contactul cu ochii pisicii. Siguranţa produsului BROADLINE nu a fost testatăpentruintervalemai mici de 2 săptămâni sau la pui de pisică cu greutateasub 0,6 kg şi/sau vârstade 7 săptămâni.nBROADLINE nu este destinat utilizării la câini. Anumite rase de câini pot avea o susceptibilitate crescută la lactonele macrociclice, care pot produce efecte neurotoxice. Ingerarea de către rase ca Collie, Câini ciobăneşti englezi şi rase mixte sau înrudite cu acestea trebuie astfel evitată. Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: A nu se fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului. A se spăla bine mâinile după utilizare. A se evita contactul degetelorcu conţinutulaplicatorului. Dacă acestlucru se întâmplă, spălaţi cu apă şi săpun. În caz de contact accidentalcu ochii, clătiţi temeinic cu apă deoarece produsul poate cauza iritaţii oculare uşoare. Dacă iritaţiile oculare persistă sau apar efecte adverse, solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se evita manipularea animalului până nu se usucă locul în care a fost aplicat produsul, de asemenea copiii nu trebuie să se joace cu animalele în această perioadă. De aceea se recomandă ca animalele tratate recent să nu doarmă cu stăpânii, mai ales cu copiii. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din substanţele active sau excipienţi nu trebuie să manipuleze acest produs medicinal veterinar. Gestaţia şi lactaţia: Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei. Studiile de laborator pentru fiecare substanţă activă efectuate pe şobolani şi iepuri nu au demonstrat efecte teratogene, feto–toxice, materno-toxice. A se utiliza numai în conformitatecu evaluarea risc/beneficiu a medicului veterinar. Supradozare: S-a demonstratsiguranţaîn utilizare la pui de pisică sănătoşicu vârstade 7 săptămâni sau mai mari care au primit o dozăde până la 5 ori mai mare decât doza maximă admisă (ex. de până la 15 ori doza recomandată), trataţi de până la 6 ori, la intervale de patru săptămâni. S-a demonstrat de asemenea siguranţa în utilizare la pisici adulte sănătoase tratate de 3 ori la intervale de 2 săptămâni cu o doză de până la 5 ori doza recomandată. Pot fi observate semne neurologice tranzitorii cum ar fi ataxia, dezorientarea, apatia şi pupile dilatate, care de obicei se rezolvă spontan a doua zi – vezi descrierea acestora în secţiunea 6. Pisicile infectatecu adulţi de dirofilaria au toleratpână la de 3 ori dozamaxim admisă (ex. de până la 9 ori dozarecomandată), 3 tratamentela intervalede 4 săptămâni, fără niciun efect advers.nELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ Medicamentele nu trebuie aruncate în lacuri, cursuri de apă sau şanţuri datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitateade eliminare a medicamentelorcare nu mai suntnecesare.

SKU: 7954 Categorie: Etichete: ,

Broadline Spot-on Pisici (2.5 – 7.5 kg) – 3 Pipete Antiparazitare

BROADLINE soluţie spot-on pentrupisici < 2,5 kgnBROADLINE soluţie spot-on pentrupisici de 2,5 – 7,5 kgnDeţinătorul autorizaţiei de comercializare: MERIAL 29, AvenueTony Garnier, FR-69007 LYON, Franţa.nProducător responsabil pentru eliberarea seriei: MERIAL 4 Chemin du Calquet, FR-31300Toulouse, FranţanSUBSTANŢELE ACTIVE ŞIA ALTE INGREDIENTE Fiecare unitatedozată (aplicator) conţine:nnnnnBROADLINE soluţie spot-onnnnVolumulnunităţii dozate (ml)nnnFipronil (mg)nnnS-methoprene (mg)nnnEprinomectin (mg)nnnPraziquantel (mg)nnnnnPisici < 2,5 kgnnn0.3nnn24.9nnn30.0nnn1.20nnn24.9nnnnnPisici de 2,5-7,5 kgnnn0.9nnn74.7nnn90.0nnn3.60nnn74.7nnnnnn nExcipient: Butilhidroxitoluen.nINDICAŢII: nPentru pisici infestate sau în pericol de a fi infestate concomitent cu cestode, nematode şi ectoparaziţi. Produsul medicinal veterinar este indicat în mod special în cazul în care toate cele trei grupuri sunt vizate în acelaşi timp.Ectoparaziţi - Tratamentul şi profilaxia infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides felis). Elimină puricii în 24 de ore de la aplicare. Un tratament oferă protecţie împotriva unei noi infestaţii timp de cel puţin o lună. - Prevenirea contaminării mediului cu purici prin inhibarea dezvoltării puricilor aflaţi în toate stadiile de dezvoltare (ouă, larve şi pupe) timp de peste o lună. - Produsul poate face parte din strategia de tratament pentru controlul dermatitei alergice provocate de purici (DAP). - Tratamentul şi profilaxia infestaţiilor cu căpuşe (Ixodes ricinus).Elimină căpuşele în 48 de ore de la aplicare. Un tratamentoferă protecţieîmpotriva unei noi infestaţii timp de până la 3 săptămâni.nCestode - Tratamentul infestaţiilor cu viermi plaţi (cestode) (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis).//Nematode - Tratamentul infestaţiilor cu nematode gastrointestinale (larve L3, L4 şi adulţi de Toxocara cati, larve L4 şi adulţi de Ancyclostoma tubaeforme şi formele adulte de Toxocara leonina şi Ancyclostoma brazilienze). - Tratamentul infestaţiilor cu viermii vezicii urinare (Capillaria plica). - Prevenirea dirofilariozeicardiace (larve de Dirofilaria immitis) timp de o lună.nCONTRAINDICAŢII nNu se utilizează pentru animale bolnave (ex. boli sistemice, febră) sau în convalescenţă. Nu se utilizează pentru iepuri. Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.nREACŢII ADVERSEn După tratament, temporar blana poate căpăta un aspect lipicios la locul aplicării. Acest lucru este normal şi se rezolvă de la sine. Pot apărea reacţii uşoare şi trecătoare la nivelul pielii la locul aplicării produsului (alopecie locală, prurit) care vor dispărea fără tratament.Dacă pisica se linge pe blană după tratament, poate fi observată salivaţie excesivă temporară. Ingerarea produsului poateduce la vomă şi/sau simptome neurologicetrecătoare cum sunt ataxia, dezorientarea, apatia şi dilatarea pupilei. Toateacestesimptome se rezolvă spontan în 24 de ore. Aplicarea corectă vaminimaliza apariţia acestorreacţii. Dacă observaţireacţii grave sau alte efectecare nu suntmenţionateîn acestprospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nSPECII ŢINTĂ: PisicinCALE ŞI MOD DE ADMINISTRARE: nAdministrare spot-on. Dozele minime recomandate sunt 10 mg/kg greutate corporală pentru fipronil, 12 mg/kg pentru (S)-methoprene, 0,5 mg/kg pentru eprinomectină şi 10 mg/kg pentru praziquantel. Produsul trebuie utilizat numai dacă infestaţia mixtă este confirmată sau dacă există riscul de infestaţie mixtă cu ectoparaziţi şi nematode (inclusiv pentru prevenirea dirofilariozei) şi când este indicat un tratament concomitent împotriva cestodelor. În absenţa riscului de contaminare concomitentă, se recomandă ca primă soluţie de tratament un paraziticid cu spectru de acţiune restrâns. Indicaţia în utilizare trebuie adaptată în funcţie de nevoile pisicii determinate de evaluarea clinică, modul de viaţă al animalului şi situaţia epidemiologică locală (inclusiv riscurile zoonotice acolo unde este cazul) astfel încât să fie utilizat exclusiv în situaţiile de infestaţie sau risc de infestaţie mixtă. Tratamentul nu trebuie extrapolat de la un animal la un altul fără avizul medicului veterinar.Pentru prevenirea dirofilariozei cardiovasculare (larve Dirofilaria immitis), produsul se va aplica începând cu 1 lună înainte de prima expunere la ţânţari.nRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ Alegeţi aplicatorul potrivit în funcţie de greutatea pisici. Folosiţi foarfeca pentru a tăia blisterul de-a lungul liniei punctate, după care trageţi de folie. Scoateţi aplicatorul din ambalaj şi ţineti-l cu vârful în sus. Trageţi pistonul înapoi încet, rotiţi şi scoateţi capacul. Faceţi cărare prin blană în zona mediană a gâtului, între baza craniului şi omoplaţi astfel încât să fie vizibilă pielea. Poziţionaţi vârful aplicatorului pe piele şi aplicaţi întreg conţinutul direct pe piele într-un singur loc. Produsul trebuie aplicat pe pielea uscată în zoneleîn care pisica nu se poatelinge. La raselecu blana lungă, trebuie acordatăatenţiesporită aplicării produsului direct pe piele şi nu pe blană pentrua asigurao eficacitateoptimă.nDEPOZITARE A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor. A se păstraîn ambalajul de cartonoriginal pentrua se feri de lumină. A nu se utiliza acestprodus veterinar după dataexpirării marcatăpe cutie după EXP.nPrecauții speciale pentru fiecare specie ţintă: A se asigura că animalele nu se ling unul pe celălalt după tratament. După tratament, căpuşele sunt în general omorâte în 48 de ore de la infestaţie fără să realizeze activitatea hematofagă. Cu toate acestea, este posibil ca unele căpuşe să rămână pe animal şi din acest motiv, nu poate fi exclusă complet transmiterea unor boli infecţioase. Nu există date disponibile, cu privire la efectul îmbăierii/şamponării asupra eficienţei produsului, la pisici. Contactul animalului cu apa pentru scurt timp o dată pe lună, după aplicarea produsului este puţin probabil să reducă în mod semnificativ eficienţa produsului. Cu toate acestea ca precauţie, nu se recomandă îmbăierea animalului timp de 2 zile după tratament. Infestaţia cu viermi plaţi poate recidiva dacă nu se realizează controlul gazdelor intermediare cum ar fi puricii, şoareci etc. Rezistenţa paraziţilor la o anumită clasă de medicamente antiparazitare se poate dezvolta ca urmare a utilizării frecvente a unui compus din acea clasă. De aceea, trebuie luate în considerare informaţiile disponibile referitoare la susceptibilitatea actuală a speciei ţintă pentru a limita posibilitatea unei viitoare selecţii a rezistenţei. Pisicile care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară sau cele care au călătorit în astfel de zone, pot fi infestate cu dirofilarii adulte. Cu toate că produsul poate fi administrat pisicilor infectate cu dirofilarii adulte, nu a fost stabilit niciun efect terapeutic împotriva dirofilariilor adulte Dirofilaria immitis. De aceea se recomandă ca toate pisicile cu vârsta de 6 luni sau peste 6 luni, care trăiesc în zone endemice de dirofilarioză cardiovasculară, să fie testate pentru a vedea dacă sunt infestate cu dirofilarii adulte înainte de aplicarea produsului profilactic.nPrecauții speciale pentru utilizare la animale: Exclusiv pentru aplicare spot-on. A nu se injecta, a nu se administra oral sau pe orice altă cale de administrare. A se evita contactul cu ochii pisicii. Siguranţa produsului BROADLINE nu a fost testatăpentruintervalemai mici de 2 săptămâni sau la pui de pisică cu greutateasub 0,6 kg şi/sau vârstade 7 săptămâni.nBROADLINE nu este destinat utilizării la câini. Anumite rase de câini pot avea o susceptibilitate crescută la lactonele macrociclice, care pot produce efecte neurotoxice. Ingerarea de către rase ca Collie, Câini ciobăneşti englezi şi rase mixte sau înrudite cu acestea trebuie astfel evitată. Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: A nu se fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului. A se spăla bine mâinile după utilizare. A se evita contactul degetelorcu conţinutulaplicatorului. Dacă acestlucru se întâmplă, spălaţi cu apă şi săpun. În caz de contact accidentalcu ochii, clătiţi temeinic cu apă deoarece produsul poate cauza iritaţii oculare uşoare. Dacă iritaţiile oculare persistă sau apar efecte adverse, solicitaţi sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta. A se evita manipularea animalului până nu se usucă locul în care a fost aplicat produsul, de asemenea copiii nu trebuie să se joace cu animalele în această perioadă. De aceea se recomandă ca animalele tratate recent să nu doarmă cu stăpânii, mai ales cu copiii. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare din substanţele active sau excipienţi nu trebuie să manipuleze acest produs medicinal veterinar. Gestaţia şi lactaţia: Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata gestaţiei şi lactaţiei. Studiile de laborator pentru fiecare substanţă activă efectuate pe şobolani şi iepuri nu au demonstrat efecte teratogene, feto–toxice, materno-toxice. A se utiliza numai în conformitatecu evaluarea risc/beneficiu a medicului veterinar. Supradozare: S-a demonstratsiguranţaîn utilizare la pui de pisică sănătoşicu vârstade 7 săptămâni sau mai mari care au primit o dozăde până la 5 ori mai mare decât doza maximă admisă (ex. de până la 15 ori doza recomandată), trataţi de până la 6 ori, la intervale de patru săptămâni. S-a demonstrat de asemenea siguranţa în utilizare la pisici adulte sănătoase tratate de 3 ori la intervale de 2 săptămâni cu o doză de până la 5 ori doza recomandată. Pot fi observate semne neurologice tranzitorii cum ar fi ataxia, dezorientarea, apatia şi pupile dilatate, care de obicei se rezolvă spontan a doua zi – vezi descrierea acestora în secţiunea 6. Pisicile infectatecu adulţi de dirofilaria au toleratpână la de 3 ori dozamaxim admisă (ex. de până la 9 ori dozarecomandată), 3 tratamentela intervalede 4 săptămâni, fără niciun efect advers.nELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ Medicamentele nu trebuie aruncate în lacuri, cursuri de apă sau şanţuri datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitateade eliminare a medicamentelorcare nu mai suntnecesare.

Aici Online Broadline Spot-on Pisici (2.5 – 7.5 kg) – 3 Pipete Antiparazitare

Metode de plata
1. Plata in numerar/ramburs la livrarea/ridicarea coletului daca alegi livrarea prin curier sau ridicarea personala de la sediul nostru.

2. Plata online prin card bancar, indiferent de modalitatea de livrare aleasa.

3. Ordin de plata, livrarea se va face numai dupa confirmarea platii (aparitia in sistemul bancar a platii).

Livrare

Valoare comandă

Cost livrare

< 99 RON

în funcție de greutate

> 99 RON

GRATUIT**

Luni – Vineri: 900 – 1700

2 – 4 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii

Livrările sunt efectuate exclusiv prin curierat rapid.

** Comenzile sunt livrate gratuit în următoarele condiții de valoare și greutate:

Comenzi între 99 – 200 RON (în limita a 16 kg)

Comenzi între 200 – 400 RON (în limita a 32 kg)

Comenzi peste 400 RON (în limita a 64 kg)

În cazul în care comenzile nu se încadrează în condițiile de livrare gratuită ca urmare a depășirii greutății limită, se vor aplica taxele de curierat aferente. Acestea se vor afișa automat înainte de plasarea comenzii.

Pentru livrările efectuate prin servicii de curierat, termenele de livrare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada COVID-19 sau sarbatori precum Black Friday, Sărbători de Crăciun, de Paște, etc.

Garanție produse:

Garanție în funcție de producător.

Retur Broadline Spot-on Pisici (2.5 – 7.5 kg) – 3 Pipete Antiparazitare

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor

Declinare de responsabilitate

acest site nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților acestui site ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile acestui site și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte demersuri legale necesare pentru comercializare revin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.

Brand

Scroll to Top