Recent Publicat

Concursul care atesta gradul profesional de medic primar veterinar

Colegiul Medicilor Veterinari va aduce la cunostiinta ca in luna iunie 2011 se organizeaza concursul care atesta gradul profesional de medic primar veterinar.

Ziua Medicului Veterinar

Concursul se va desfasura in cadrul Facultatilor de Medicina Veterinara din urmatoarele centre universitare:

 • USAMV Bucuresti
 • USAMV Cluj
 • USAMV Iasi
 • USAMV Timisoara
 • Universitatea “SPIRU HARET”

Conform legislatiei in vigoare:

In temeiul:

 • Legii nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicata cu modificarile şi completarile ulterioare
 • Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, art. 17 lit. r).

Avand in vedere:

 • adresa nr. 13408/04.12.2009 a ANSVSA privind raspunsul referitor la organizarea concursului pentru obtinerea gradului de medic primar veterinar si  adresa nr. 2322/08.10.2010 a Ministerului Munciii si Protectiei Sociale referitor la organizarea concursului pentru obtinerea gradului de medic primar veterinar

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari adopta:

HOTARAREA NR. 15/03.12.2010

Art. 1. In luna iunie 2011 se organizeaza concursul care atesta gradul profesional de medic primar veterinar.

Art. 2. Concursul se va desfasura in cadrul Facultatilor de Medicina Veterinara din urmatoarele centre universitare:

 • USAMV Bucuresti
 • USAMV Cluj
 • USAMV Iasi
 • USAMV Timisoara
 • Universitatea “SPIRU HARET”

Art. 3. Criteriile minime de participare sunt urmatoarele:

 • sa fie membru al Colegiului Medicilor Veterinari;
 • sa aiba vechime in profesie de minim 5 ani;
 • sa nu fi avut sanctiuni disciplinare stabilite in conformitate cu prev. art. 77 din legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 41 din Legea nr. 160/1998, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in anii 2010 – 2011.

Art. 4. Comisiile de examinare vor fi formate din 7 membri, dintre care un presedinte din partea USAMV/ Universitatea “Spiru Haret”, un reprezentant al CMV, un reprezentant din partea ANSVSA si patru membri desemnati de USAMV/ Universitatea “Spiru Haret”.

Art. 5. Taxa de participare este de 500 lei / persoana, iar membri Comisiilor vor primi o indemnizatie de 1000 lei/ membru.

Art. 6. Concursul va consta intr-o proba scrisa si un raport / studiu, cu o tema prestabilita.

Art. 7. Pana la data de 01.02.2011, Biroul Executiv al Consiliului National va elabora si publica Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului care atesta gradul profesional de medic primar veterinar, precum si tematica aferenta, dupa aprobarea de catre Comisia pentru Cercetare, Stiinta si Invatamant

Art. 8. Comisiile de concurs vor fi validate de catre Biroul Executiv al Consiliului National, cu cel putin 60 de zile inainte de data organizarii concursului care atesta gradul profesional de medic primar veterinar.

Art. 8. Comisiile de concurs vor fi validate de catre Biroul Executiv al Consiliului National, cu cel putin 60 de zile inainte de data organizarii concursului care atesta gradul profesional de medic primar veterinar.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de catre Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari cu unanimitate de voturi, azi  03.12.2010.